Analizator elementarny TruMac

4.11.2013

Autor: 
leco
Zdjecie artykułu: 

 

 

Analizator elementarny TruMac

 

analizator elementarny

 

LECO Corp. USA wprowadza do sprzedaży analizator elementarny TruMac. Nowy przyrząd umożliwia jednoczesne oznaczanie węgla, azotu i siarki.

 

Analizator LECOTruMacdostępny jest w następujących wersjach:

  • zawartości azotu/białka TruMacN
  • oznaczania zawartości węgla i azotu TruMacCN
  • oznaczania zawartości węgla, wodoru i azotu TruMacCNS.

 

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z szerokim zakresem różnych materiałów organicznych takich jak żywność, mięso, pasze, rośliny w tym oleiste, karma dla zwierząt (petfoods), produkty zbożowe i młynarskie, gleby, nawozy, kleje, paliwa stałe i ciekłe.

 

Unikalna konstrukcja urządzenia umożliwia analizę stałych i ciekłych próbek makro, tzn. z odważką do 3 g, w bardzo krótkim czasie. Całkowity czas analizy wynosi 5 minut dla wszystkich pierwiastków.

 

Węgiel i siarkaoznaczane są metodą selektywnej absorpcji w podczerwieni, przy wykorzystaniu detektorów dedykowanych dla każdego z pierwiastków. Azot oznaczany jest na detektorze termoprzewodnościowym, po uprzedniej redukcji tlenków azotu i wymieszaniu z helem.

 

Analizator wyposażony jest w 50-pozycyjny zrobotyzowany podajnik próbek, z którego próbki wsuwane są poprzez śluzę do systemu spalania. Maksymalna temperatura pieca wynosi 1450°C. Po zakończeniu analizy system automatycznie usuwa popiół pozostały ze spalanego materiału.

 

www.leco.com.pl