Mettler Toledo

Artykuły

Autor: Dr Teresa Dennenwaldt, Jessica Stromer
    Zależność szybkości ogrzewania od pomiaru temperatury Część pierwsza artykułu zamieszczona jest w LAB 3/2021     Adiustacja lub wzorcowanie tylko przy jednej szybkości ogrzewania nie zapewnia pełnych informacji o dokładności temperatury. Błąd temperatury ma składową dynamiczną i izotermiczną,...
12.01.2022
Autor: Urszula Gałka, Jan Ogonowski
  Od ponad 2000 lat człowiek poszukuje sposobów na przedłużanie życia i nieśmiertelność. Średniowieczni jatrochemicy i alchemicy produkowali „eliksiry młodości” destylując, ekstrahując i macerując przeróżne rośliny, jady, tkanki zwierzęce i minerały. Powstawały w ten sposób substancje nazywane...
5.01.2022
Autor: Emilia Fornal, Anna Warpas, Grażyna Wójcicka, Jerzy Bełtowski
  Zastosowanie LC/QTQF w analizach metabolomicznych - zalety, ograniczenia i wyzwania   Emilia Fornal, Anna Warpas, Grażyna Wójcicka, Jerzy Bełtowski*     Wstęp   Spektromeria mas sprzężona z chromatografią cieczową (LC/MS) lub chromatografią gazową oraz spektroskopia magentycznego rezonansu...
20.12.2021
Autor: Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska
  Nowoczesna metoda detekcji związków chemicznych. E-nos (elektroniczny nos)   Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska*   Wstęp   Wzrost emisji szkodliwych substancji do środowiska wpłynął na rozwój sensorów gazów. Był to początek powstania elektronicznych nosów (E-nosów), czyli urządzeń służących do...
6.12.2021
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, LAB
  ROLA RODNIKÓW HYDROKSYLOWYCH W UTLENIANIU MIKROZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH    Maria Włodarczyk-Makuła*   Wstęp   Procesy zaawansowanego (pogłebionego) utleniania AOP prowadzone są jako chemiczne lub fotochemiczne. Procesy chemiczne skupiają się wokół stosowania silnych utleniaczy, utleniania...
22.11.2021
Autor: Mettler Toledo
  Rozdziały ogólne 41 i 1251 Spis treści 1 Wprowadzenie  2 Rola farmakopei  3 Wymagania dotyczące ważenia w USP  4 USP, rozdział ogólny 41 „Wagi”  4.1 Dokładność i precyzja  4.2 Wzorcowanie  4.3 Warunek powtarzalności — minimalna naważka  4.4 Warunek dokładności  5 USP, rozdział ogólny 1251 „...
22.11.2021
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, LAB
  TRWAŁOŚĆ WYBRANYCH WWA W OSADACH ŚCIEKOWYCH DEPONOWANYCH W ŚRODOWISKU   Maria Włodarczyk-Makuła* Wstęp   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej WE 850/2004 opartej na Konwencji Sztokholmskiej wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) zalicza się do...
8.11.2021
Autor: Anna Włodarczyk-Fligier , Magdalena Polok-Rubiniec , Błażej Chmielnicki
  WYTWARZANIE KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH Z DODATKIEM MĄCZKI Z ORZECHÓW LASKOWYCH    Anna Włodarczyk-Fligier¹, Magdalena Polok-Rubiniec¹ , Błażej Chmielnicki²   Wstęp   Sposobem na wykorzystanie naturalnych surowców, które stanowią odpady jest zastosowanie ich jako napełniacza do produkcji materiałów...
18.10.2021
Autor: Pere Roura, Daniel Sanchez-Rodriguez, Joan Pere Lopez-Olmedo, Jordi Farjas
    POMIAR PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO PROSZKÓW TECHNIKĄ DSC   Pere Roura, Daniel Sánchez-RodrÍguez, Joan Pere López-Olmedo, Jordi Farjas*   Wstęp   Pierwsze pomiary przewodnictwa cieplnego proszków [1] pokazały, że mogą być one ciekawą alternatywą dla systemów próżniowych, stosowanych w celu uzyskania...
4.10.2021
Autor: danlab.pl
  Jak wybierać dygestoria do laboratorium? Poradnik   Dygestorium jest niezbędnym wyposażeniem każdego laboratorium. Urządzenie zapewnia higienę oraz bezpieczeństwo pracy z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami. Na co należy zwrócić uwagę przed zakupem dygestorium ? Sprawdźmy.   Dygestorium –...
24.09.2021

Strony