Artykuły

Autor: Bogusław Ziębowicz1, Anna Ziębowicz2
    Zastosowanie mikroskopu sił atomowych w badaniach materiałów stomatologicznych     Wprowadzenie Materiały stomatologiczne to organiczne lub nieorganiczne związki chemiczne lub mieszanina tych związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która jest przetworzona i przydatna w praktyce...
7.10.2020
Autor: Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński*
      Streszczenie Celem pracy była ocena wpływu niejednorodności (homogeniczności) matrycy paszowej i przygotowania próbki do badań z próbki laboratoryjnej na miarodajność wyników badań i niepewności pomiarów składników analitycznych pasz i dodatków paszowych. Zakres badań obejmował wybrane...
19.02.2020
Autor: Damian Sztucki
    Istnieje kilka różnych środków ochronnych stosowanych przeciwko rozwojowi drobnoustrojów w produktach kosmetycznych, które można podzielić na cztery grupy: chemiczne środki konserwujące, składniki preparatu będące jednocześnie konserwantami, rodzaj użytego opakowania oraz proces tworzenia i...
25.09.2019
Autor: Elżbieta Ograczyk, Sebastian Wawrocki, Adrian Gajewski, Malwina Kawka, Weronika Gonciarz, Karolina Rudnicka, Beata Sadowska, Magdalena Chmiela*
    Coraz częściej występującą oporność drobnoustrojów na antybiotyki wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Skutkuje to wyczerpywaniem się opcji terapeutycznych, brakiem możliwości kontroli zakażeń, większym ryzykiem rozprzestrzeniania się drobnoustrojów, wydłużaniem czasu...
24.04.2019
Autor: Paulina Piskuła, Aleksander Astel*
              Tworzywa sztuczne, zwane potocznie plastikami stanowią grupę materiałów, które otrzymuję się poprzez połączenie polimerów ze związkami pomocniczymi. Do związków pomocniczych należą barwniki, stabilizatory, wypełniacze, antystatyki, antyutleniacze oraz inne substancje polepszające...
26.02.2019
Autor: Paulina Piskuła, Aleksander Astel*
    Wstęp   Herbata (Camelia sinensis L.) jest rośliną wiecznie zieloną, z której przyrządza się jeden z najpopularniejszych napojów. Napar z herbaty zajmuje drugie miejsce po wodzie pod względem ilości produktu spożywanego przez człowieka. Jako najstarszy napój na świecie cieszy się niezwykłą...
12.12.2018
Autor: Kamil Stolarski
  Dobrowolność stosowania norm zharmonizowanych, w tym Polskich Norm, wydaje się podstawową zasadą standaryzacji. Czy jednak zasada ta rzeczywiście funkcjonuje i gdzie ma swoje źródło? Wiemy, że niektóre normy w rzeczywistości w ten czy inny sposób wiążą różnego rodzaju podmioty. Jak więc...
31.08.2018
Autor: Jolanta Kozak, Maria Włodarczyk-Makuła*
  1. Wprowadzenie             Toksykologia obejmuje  badania  i ocenę  niekorzystnego lub szkodliwego działania substancji chemicznych i innych czynników na organizmy, a także analizę prawdopodobieństwa ich wystąpienia w różnych warunkach ekspozycji. Organizmy  łączą efekty pozytywnego i...
31.08.2018
Autor: Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska
    Celem pracy jest wprowadzenie do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej przy zastosowaniu chromatografii gazowej. Praca przedstawia opis technik kryminalistycznych, próbek biologicznych podlegających badaniu na obecność narkotyków, proces przygotowania próbek do oznaczania oraz...
25.06.2018
Autor: Wojciech Kubik
        Uzyskanie wyniku analizy w jak najkrótszym czasie jest pożądane w procesach technologicznych. Spektrometria rentgenowska jest metodyką, która pozwala na szybką analizę szerokiego spektrum pierwiastków w badanej próbce materiału w postaci stałej lub ciekłej. Jest metodą nieniszczącą i nie...
14.04.2018

Strony