Artykuły

Autor: Michał Gocki, Agnieszka J. Nowak
    Znaczenie urządzeń do magazynowania energii szybko rośnie we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do przenośnych urządzeń elektronicznych, elektrycznych samochodów, jak i w szeroko pojętej energetyce. Naukowcy zajmujący się ogniwami galwanicznymi stosują wiele technik badawczych, aby...
9.06.2021
Autor: Carl L. Levoguer, Daryl R. Williams, Piotr Rybak, Józef Nitka
    BADANIE CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁÓW FARMACEUTYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM DYNAMICZNEJ SORPCJI PAR...
31.05.2021
Autor: Jakub Cichos, Mirosław Karbowiak
      NANOCZĄSTKI JAKO LUMINESCENCYJNE ZNACZNIKI BIOLOGICZNE...
10.05.2021
Autor: Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka
  PROBLEMY Z KORYGOWANIEM TŁA W TECHNICE ABSORPCYJNEJ SPEKTROMETRII ATOMOWEJ   Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka     Wstęp   Technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oznaczania śladowych zawartości metali w próbkach o zróżnicowanym...
21.04.2021
Autor: Krystyna Siedlecka, LAB
Niepewność wyniku pomiaru natężenia oświetlenia   Krystyna Siedlecka Wstęp   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U.1698 p.1650 rozdział III) dopuszcza w pomieszczeniach stałej pracy oświetlenie elektryczne o...
8.03.2021
Autor: Mirosław Szybowicz, Anna Dychalska, LAB
Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi    Mirosław Szybowicz, Anna Dychalska Wstęp...
1.03.2021
Autor: Sławomir Bakier, LAB
  Charakterystyka właściwości płynów w ujęciu mikroreologicznym   Sławomir Bakier Wstęp   Problemem identyfikowanym i analizowanym w poniższym materiale jest mikroreologia płynów. Przeprowadzona analiza pozwala określić miejsce tego zagadnienia w reologii ogólnej. Przedstawione wielkości oraz...
22.02.2021
Autor: Krystyna Niesiobędzka
    Woda jest jednym z podstawowych elementów przyrody, który decyduje o istnieniu życia biologicznego na Ziemi. Ze względu na swoje właściwości odgrywa ogromną rolę w środowisku. Jest zasobem determinującym rozwój gospodarczy regionów, krajów, kontynentów. Jest też ważnym czynnikiem...
17.02.2021
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, LAB
  Wybrane związki endokrynnie aktywne EDC w środowisku wodnym   Maria Włodarczyk-Makuła   Wstęp   W literaturze często spotykany jest skrót EDC określający grupę specyficznych zanieczyszczeń Endocrine Disrupting Compouns. Do tej grupy zalicza się polichlorowane dibenzodioksyny PCDD,...
15.02.2021
Autor: LAB, Przemysław Otomański
  Wykorzystanie przedziałów ufności do oceny liniowości charakterystyki przetwarzania przetworników pomiarowych   Przemysław Otomański Wstęp   W wielu zagadnieniach praktycznych, badania związku między zmiennymi losowymi X1 i X2 sprowadzają się często do wykrycia związku pomiędzy pobudzeniem...
8.02.2021

Strony