Artykuły

Autor: Ewa Pawelec, Elżbieta Siwiec*
        Wykorzystanie analizy spektralnej Badanie przemian chemicznych środków smarowych     Celem pracy było zbadanie możliwości zastosowania analizy spektralnej do określenia przemiany struktury smarów plastycznych podczas testów tribologicznych prowadzonych w warunkach stałych i zmiennych...
24.02.2015
Autor: Zofia Mzyk, Jacek Anyszkiewicz, Tadeusz Gorewoda*
Wstęp Warunkiem dobrej  metody analitycznej dla spektometrii rentgenofluorescencyjnej (XRF) jest uzyskanie proporcjonalności między wielkością mierzoną (natężenie promieniowania fluorescencyjnego X) i oznaczaną (stężenie analitu). Osiągnięcie takiej zależności w spektrometrii XRF było celem wielu...
3.02.2015
Autor: Krystyna Mysłowska, Jadwiga Marczewska
      Dobra praktyka mikrobiologiczna w laboratorium w wytwórni farmaceutycznej Jadwiga Marczewska, Krystyna Mysłowska*     Laboratorium mikrobiologiczne w wytwórni farmaceutycznej podlega takim samym wymaganiom jak inne obszary działań w produkcji preparatów leczniczych, zgodnie z GMP (ang. Good...
16.01.2015
Autor: Maria Włodarczyk-Makuła, Agnieszka Obstój*
      Wprowadzenie   Konwencja sztokholmska z 2001 r. dotycząca trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) obejmuje 12 grup lub związków chemicznych [12]. Zaliczono do nich polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD),  polichlorowane dibenzofurany (PCDF), polichlorowane bifenyle (PCB) oraz dziewięć...
12.12.2014
Autor: Krzysztof Nyrek
      Krzywa kalibracyjna krok po kroku   Krzysztof Nyrek*   Większość laboratoriów wykorzystuje krzywą kalibracyjną do codziennych pomiarów. Jest więc rzeczą naturalną, że przy tej okazji pojawia się szereg pytań odnośnie wyznaczania jej parametrów i sposobów sprawdzania jakości uzyskanej krzywej...
4.11.2014
Autor: Paula Ślipek, Michał Rok
  Azotowe laboratorium – przegląd urządzeń kriogenicznych dla zróżnicowanych potrzeb laboratoryjnych   Kriobiologia, krioprezerwacja, witryfikacja – zastosowanie i zapotrzebowanie   Produkcja gazów ciekłych - Jednostka Rozdziału Powietrza - Air Liquide Polska/ALKAT, Dąbrowa Górnicza  ...
20.10.2014
Autor: Tomasz Kruk
    Narzędzia dla nanotechnologii     Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)   Tomasz Kruk*     Wprowadzenie Wśród wielu urządzeń kojarzonych z nanotechnologią żadne nie jest tak dobrze rozpoznawalne i proste w założeniu swojej budowy jak mikroskop sił atomowych (ang. Atomic Force Microscope) zwany...
10.10.2014
Autor: Jadwiga Marczewska
      Jakość mikrobiologiczna produktów leczniczych w świetle wymagań Farmakopei Polskiej         Mikrobiologia farmaceutyczna jest dziedziną nauki związaną bezpośrednio z lekiem, zajmującą się mikrobiologicznymi aspektami produkcji, kontroli oraz stosowania i działania produktów leczniczych....
7.09.2014
Autor: Beata Gutarowska
    Niszczenie materiałów technicznych przez drobnoustroje   Beata Gutarowska - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, tel. 42 631 34 70; e-mail: beata.gutarowska@p.lodz.pl    ...
6.08.2014
Autor: Aleksandra Drzewiecka, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Krystyna Ławniczak- Jabłońska*
      Poznawanie własności materii w skali atomowej za pomocą absorpcji promieniowania synchrotronowego   Aleksandra Drzewiecka, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Krystyna Ławniczak- Jabłońska*       Wprowadzenie Promieniowanie synchrotronowe było obserwowane już w latach 40-tych XX w. w...
18.07.2014

Strony