Artykuły

Autor: Ewa Jawień
      Wykorzystywanie metabolomiki w analizie produktów rolnych i spożywczych   Ewa Jawień*       W artykule zamieszczonym w numerze 2/2012 dwumiesięcznika LAB zatytułowanym „Metabolomika jako potencjalna metoda diagnostyczna w medycynie” zostało opisane co to jest metabolomika, jakie metody...
2.07.2014
Autor: Dominika Katarzyna Szponder, Kazimierz Trybalski*
      Wykorzystanie analizy termicznej w określaniu właściwości odpadów mineralnych   Dominika Katarzyna Szponder*, Kazimierz Trybalski**   Na świecie corocznie powstają olbrzymie ilości odpadów. Wśród nich znaczną cześć stanowią odpady mineralne. Są one produkowane w wielu gałęziach...
27.05.2014
Autor: Monika Kalinowska
      Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie QSAR   Monika Kalinowska*         W ostatnich latach bardzo silnie zaznacza się – w badaniach naukowych – trend przewidywania z parametrów strukturalnych związku chemicznego jego właściwości biologicznych i/lub fizykochemicznych. Analiza taka...
28.04.2014
Autor: Tomasz Kruk
      Wielowarstwowe cienkie filmy jako powłoki o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych   Tomasz Kruk, Krzysztof Szczepanowicz*   Nanotechnologia – Innowacja dla świata przyszłości Nanotechnologia jest nowym podejściem badawczym, które odnosi się do zrozumienia i doskonalenia właściwości materii...
31.03.2014
Autor: Adam Ząbek, Piotr Młynarz*
      Metabolomika jako potencjalna metoda diagnostyczna w medycynie   Adam Ząbek, Piotr Młynarz*       Wprowadzenie Utrzymywanie wewnętrznej równowagi układu biologicznego jest jednym z kluczowych zadań organizmu związanych z jego reakcją  na bodźce zewnętrzne bądź wewnętrzne. Równowaga...
2.03.2014
Autor: airliquide
          Air Liquide naprzeciw nowym technologiom laboratoryjnym     Ciekły azot (LIN) N2 w 78% jest składnikiem ziemskiej atmosfery. Do celów handlowych produkowany jest w kriogenicznych Jednostkach Rozdziału, gdzie powietrze atmosferyczne jest czyszczone, sprężane i schładzane by go skroplić i z...
30.01.2014
Autor: Marek Wesołowski
    Niezgodności fizykochemiczne między składnikami produktów leczniczych   Marek Wesołowski*     1. Wprowadzenie               Proces racjonalnego projektowania stałych postaci leku (tabletek, drażetek, granulatów) jest długotrwały i zależy między innymi od dokładnego poznania właściwości...
2.01.2014
Autor: INVESTIN - artykuł sponsorowany
        Każda idea ma swoją wartość – sprawdź ile warta jest Twoja!       Rozmowa z Katarzyną Rybus z firmy Investin Sp. z o.o., na temat Konwertera, aplikacji służącej do tworzenia dokumentacji przedinwestycyjnej, która powstała w ramach projektu „Interaktywny system współpracy w zakresie...
13.12.2013
Autor: B. Krajnik, D. Piątkowski, S. Maćkowski, M. Gagoś, E. Tomaszewska, J. Grobelny
        MIKROSKOPIA KONFOKALNA SIL   B. Krajnik, D. Piątkowski, S. Maćkowski*, M. Gagoś**, E. Tomaszewska, J. Grobelny***     Przedstawiamy układ mikroskopu konfokalnego wyposażonego w szklaną soczewkę imersyjną do wysokorozdzielczych pomiarów spektroskopowych. Zaprezentujemy rezultat wykorzystania...
4.12.2013
Autor: Aleksandra Burczyk, Zbigniew Bukowski*
      Ekologiczne aspekty stosowania węgli kamiennych. Problem rtęci w węglach kamiennych       Wprowadzenie Wysoka toksyczność rtęci oraz jej związków powoduje, iż jest substancją szczególnie niebezpieczną dla ludzi, zwierząt i  środowiska. Rtęć jest substancją trwałą, w środowisku może...
31.10.2013

Strony