Artykuły

Autor: Dorota Kręgiel
  Od czasu, gdy pod koniec XIX wieku Robert Koch przedstawił teorię, że choroby powodowane są przez zarazki, ludzie wyobrażali sobie bakterie jako pojedyncze komórki, które pływają lub unoszą się w środowisku płynnym, w tym również w niektórych częściach ludzkiego ciała. Pogląd taki wynikał również...
18.12.2011
Autor: Michał Salamonowicz
  Po omówieniu „narodzin idei i jej wykrystalizowaniu” w kolejnym artykule z serii dotyczącej projektowania laboratoriów biologicznych chciałbym przybliżyć kolejne fazy projektu dotyczące takich zagadnień jak:   Przygotowanie wytycznych do projektu,  Wybór zespołu projektowego i oferty...
4.12.2011
Autor: Jolanta Drabik, Ewa Pawelec
Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego i kompozycji olejowych wytworzonych na jego bazie ze zróżnicowaną ilością przeciwutleniacza. Analizę spektralną UV-VIS zastosowano do monitorowania  zmian zachodzących w strukturze niestabilizowanego i stabilizowanego oleju...
25.11.2011
Autor: mr
  W najnowszym numerze dwumiesięcznika (5/2011 - wrzesień / październik 2011) znaleźć można m. in.    Techniki stosowane do identyfikacji związków organicznych, Katalityczna rafinacja ropy naftowej, Statystyczne metody opracowania danych badań biegłości, Relacje z konferencji...
20.11.2011
Autor: prof. Mirosław Soroka
  - My, uczeni jesteśmy ludźmi ułomnymi. Ułomnymi naszą specjalizacją, która jest bardzo wąska. Jesteśmy też ludźmi grzesznymi. Sam jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem nazbyt wiele razy, żeby nie wiedzieć, o czym mówię. I w związku z tym jestem osobą kompetentną – tak o sobie i środowisku naukowców...
14.11.2011
Autor: Urszula Gałka, Jan Ogonowski
Od ponad 2000 lat człowiek poszukuje sposobów na przedłużanie życia i nieśmiertelność. Średniowieczni jatrochemicy i alchemicy produkowali „eliksiry młodości” destylując, ekstrahując i macerując przeróżne rośliny, jady, tkanki zwierzęce i minerały. Powstawały w ten sposób substancje nazywane...
30.10.2011
Autor: arch. Michał Salamonowicz
  Urodziłem się w mieście w którym istnienie laboratoriów było tak oczywiste jak szkoły czy sklepu. Pięć kompleksów laboratoryjnych  na powiatowe miasto to naprawdę dużo. W raz z rozwojem miasta rozwijały się laboratoria i modernizowały, były trochę jak drzewo które jest świadkiem przemian i...
23.10.2011
Autor: Alicja Kotłowska, Jarosław Szulfer, Wojciech Kamysz
    Hormony steroidowe należą do grupy związków naturalnych, których budowa oparta jest na czteropierścieniowym szkielecie węglowym będącym pochodną 1,2-cyklopentanoperhydrofenantrenu [1]. Klasyfikacja hormonów steroidowych zależna jest od ich budowy oraz pełnionych w organizmie...
21.10.2011
Autor: Irena Maria Choma, Zakład Metod Chromatograficznych, UMCS w Lublinie
W ostatnich latach rośnie znaczenie testów aktywności biologicznej, które pozwalają wykryć w skomplikowanych mieszaninach i matrycach te substancje, które daną aktywność posiadają, czyli charakteryzują się właściwościami przeciwbakteryjnymi, przeciwgrzybiczymi, estrogennymi, genotoksycznymi...
9.10.2011
Autor: E. Miszczak, I. Twardowska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
  W artykule przedstawiono fragment wyników, dotyczących zawartości pierwiastków potencjalnie toksycznych PTP (Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) w wyciekach z kolumn wypełnionych odpadami powęglowymi.  Zastosowanie techniki spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-...
6.10.2011

Strony