Artykuły

Autor: Iwona Krzyżewska, Aleksandra Kozarska
    Celem pracy jest wprowadzenie do detekcji narkotyków w technice kryminalistycznej przy zastosowaniu chromatografii gazowej. Praca przedstawia opis technik kryminalistycznych, próbek biologicznych podlegających badaniu na obecność narkotyków, proces przygotowania próbek do oznaczania oraz...
25.06.2018
Autor: Wojciech Kubik
        Uzyskanie wyniku analizy w jak najkrótszym czasie jest pożądane w procesach technologicznych. Spektrometria rentgenowska jest metodyką, która pozwala na szybką analizę szerokiego spektrum pierwiastków w badanej próbce materiału w postaci stałej lub ciekłej. Jest metodą nieniszczącą i nie...
14.04.2018
Autor: Agata Zdarta, Izabela Gajewska, Wojciech Smułek, Ewa Kaczorek*
    Modyfikacje powierzchniowe mikroorganizmów są zmianami zachodzącymi na powierzchni komórek indukowanymi przez czynniki środowiskowe. Dzięki nim możliwa jest adaptacja drobnoustrojów do warunków otoczenia, która zapewnia im przetrwanie i efektywne wykorzystanie substratów metabolicznych. W...
12.12.2017
Autor: LAB
2020   Nr 3 - III kwartał   Fitoekstrakcja ciągła jako jedna z efektywnych metod fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi; Niezawodna diagnostyka COVID-19; Przygotowanie podłoży mikrobiologicznych do badań laboratoryjnych; Wytwarzanie materiałów porowatych z proszku...
25.11.2017
Autor: B. Marczewska, R. Kuzioła, M. Szoja*
        Torf to naturalna  skała osadowa, która wykazuje szereg właściwości fizyko-chemicznych mających zastosowanie między innymi w ochronie środowiska. Jedną z najważniejszych właściwości to zdolność sorpcji w tym metali ciężkich rozpuszczonych w wodach, w których stężenia tych metali mogą...
25.10.2017
Autor: LAB
  2020   Nr 2 - II kwartał   Skladniki kosmetyków w wodach i ściekach oraz możliwości ich usuwania Biomasa jako finalny produkt technologii fitoremediacyjnych w aspekcie proekologicznego jej zagospodarowania Metody przechowywania mikroorganizmów w laboratorium mikrobiologicznym...
24.09.2017
Autor: Joanna Tabara*
    W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 czynnik ludzki został wymieniony na pierwszym miejscu wśród wielu elementów wpływających na prawidłowość i wiarygodność badań – zapewne nie przez przypadek. Co zrobić, by zminimalizować działanie tego czynnika? Właściwą drogą do osiągnięcia tego celu jest...
14.09.2017
Autor: Rajmund Michalski*
           Zazwyczaj przy różnych okazjach życzymy sobie zdrowia, a dbając o nie staramy się prowadzić odpowiedni tryb życia. Możemy pod tym pojęciem rozumieć np. niestosowanie różnego rodzaju używek, spożywanie „zdrowej” żywności czy aktywność fizyczną. Musimy jednak pamiętać, że jednym z...
28.07.2017
Autor: PWN
              Tytuł: Badanie towarów przemysłowych Logo: PWN Wydanie: Wydanie 1 Autor/Redaktor: Wiktor Kubiński, Mariusz Niekurzak, Ewa Kubińska-Jabcoń Format: B5 Objętość (liczba stron): ISBN: 978-83-01-19417-8 Cena katalogowa: 59 zł Data wydania: 2017-08-15 Rodzaj oprawy: miękka   Słowa...
22.06.2017
Autor: LAB
2020   Nr 1 - I kwartał   Fitochemostabilizacja jako alternatywna metoda minimalizowania toksycznego wpływu metali ciężkich w środkowisku glebowym Monitoring mikrobiologiczny środowiska Właściwości podłoży mikrobiologicznych według Farmakopei Polskiej Pomiar rozszerzalności...
15.06.2017

Strony