Artykuły

Autor: Joanna Tabara
                Każdy kierownik laboratorium chciałby mieć w swoim zespole analityków o najwyższych kompetencjach. Niewątpliwie kluczem do spełnienia tego pragnienia jest właściwie przeprowadzony proces rekrutacji, który pozwoli wyłonić spośród wielu kandydatów, tych najbardziej wartościowych. Nie...
31.05.2017
Autor: Cecylia Wardak, Małgorzata Grabarczyk, Joanna Reszko-Zygmunt*
      W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące zastosowania nowej jonoselektywnej elektrody azotanowej do oznaczania azotanów w produktach spożywczych. Miarodajność wyników oznaczenia metodą potencjometryczną zweryfikowano wykonując oznaczenie tej samej próbki metodą spektrofotometryczną...
2.05.2017
Autor: LAB
2014            Nr 1 - styczeń / luty   Zmodyfikowana metoda dodatku wzorca w analizie rentgenofluorescencyjnej  Skaningowa mikroskopia elektronowa  Różnicowanie barwy pojedynczych włókien bawełnianych w badaniach kryminalistycznych  Spektrofotometryczne oznaczanie wanadu w...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 6 - listopad / grudzień   Termograwimetria i analiza gazów. Cz. 1, TGA-MS  Symultaniczne utlenianie i adsorpcja indenopirenu i benzo(ghi)perylenu w ściekach przemysłowych  Mikroskopia świetlna i konfokalna  Preparatyka do celów mikroskopii świetlnej i skaningowej ...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 5 - wrzesień / październik   Monitoring temperatury w przemyśle spożywczym  Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów inżynierskich  Rola suplementacji w zbilansowanym żywieniu człowieka. Cz. 2, Charakterystyka oraz skład jonowy ekstraktów z...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 4 - lipiec / sierpień   Antybiotykooporność drobnoustrojów w kontekście aktualnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  Oznaczanie filtrów UV w środowisku wodnym z wykorzystaniem technik chromatograficznych  Symulacja obróbki plastycznej materiałów inżynierskich z...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 3 - maj / czerwiec   Pomiary aerozolu atmosferycznego. Cz. 2, Teledetekcja aktywna  Monitoring pyłu zawieszonego w atmosferze. Cz.2, Metody pomiaru stężenia składników oznaczanych w pyle zawieszonym  Substancje słodzące – charakterystyka, metabolizm oraz metody oznaczania w...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 2 - marzec / kwiecień   Chromatograficzne metody oznaczania parabenów w próbkach środowiskowych i kosmetykach. Cz. 2  Analiza termiczna - interpretacja krzywych, Cz. 8, DMA w połączeniu z wynikami badań uzyskanych innymi technikami analizy termicznej  - Inspekcja struktur...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 1 - styczeń / luty   Komora termoklimatyczna – historia od 1973 do 2016 roku  Wirtualne laboratorium inżynierii materiałowej  Chromatograficzne metody oznaczania parabenów w próbkach środowiskowych i kosmetykach. Cz. 1  Instrumentalny test analizy profilu tekstury ...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 6 - listopad / grudzień   Biodegradacja wybranych związków organicznych przy użyciu organizmów White Rot Fungi. Cz. 2  Analiza termiczna - interpretacja krzywych. Cz. 6, Dokonywanie zmian warunków pomiarowych w technice DMA  Ogólna charakterystyka metod biologicznej kontroli...
10.04.2017

Strony