Artykuły

Autor: LAB
2016   Nr 5 - wrzesień/ pażdziernik   Badanie jakościowe materiałów węglowych za pomocą spektroskopii Ramana  Zastosowanie nanostruktur platyny, palladu i srebra we wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana  Analiza termiczna – interpretacja krzywych. Cz. 5, Krzywe TMA ...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 4 - lipiec / sierpień   Analiza termiczna – interpretacja krzywych. Cz. 4, Pomiary TGA  Spektroskopia w podczerwieni w ocenie modyfikacji powierzchniowych mikroorganizmów  Charakteryzacja struktur grafenowych na podłożach stałych metodami spektroskopowymi  Oznaczanie...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 5 - wrzesień / październik   Krystalizacja dendrytyczna ze stanu ciekłego. Cz. 1  Modelowanie adsorpcji chloroformu wewnątrz nanorurek węglowych. Cz. 1  Wybrane związki endokrynnie aktywne EDC w środowisku wodnym  Metodyka wykonywania pomiarów oraz ocena...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 1 - styczeń / luty   Sprzężone metody analizy termicznej w badaniach materiałów pochodzenia roślinnego Zastosowanie spektrometrii mas w identyfikacji zanieczyszczeń procesowych i źródeł ich pochodzenia  REACH – zastosowanie metod spektroskopowych  Nanocząstki...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 1 - styczeń / luty   Sprzężone metody analizy termicznej w badaniach materiałów pochodzenia roślinnego Zastosowanie spektrometrii mas w identyfikacji zanieczyszczeń procesowych i źródeł ich pochodzenia  REACH – zastosowanie metod spektroskopowych  Nanocząstki...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 2 - marzec / kwiecień   Unieszkodliwianie pozostałości pestycydów w procesach fizyczno-chemicznych  Nieznane oblicze kurzu  Badania mikrobiologiczne preparatów leczniczych i kosmetyków  Planowanie eksperymentu  Normalizacja w prawie europejskim i polskim –...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 4 - lipiec / sierpień   Fitoremediacja metodą obniżania toksyczności gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi  Napięcie powierzchniowe  Krzywa kalibracyjna krok po kroku  Udział w badaniach biegłości laboratorium nieakredytowanego - analiza korzyści ...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 3 - maj / czerwiec   Metoda emisji akustycznej w badaniach plastyczności metali, stopów i kompozytów  Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej. Cz. II  Reakcje i procesy katalityczne. Cz. XV b. Proces Fischera-Tropscha  Trwałość wybranych WWA...
10.04.2017
Autor: LAB
2016   Nr 3 - maj / czerwiec   Zastosowanie spektroskopii Ramana do analizy i identyfikacji szminek  Przygotowanie mianowanych zawiesin szczepów wzorcowych znajdujących zastosowanie w badaniach mikrobiologicznych  E-nos (elektroniczny nos)  Analiza termiczna – interpretacja...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 2 - marzec / kwiecień   Fakty i mity o wodzie do spożycia  Reakcje i procesy katalityczne. Cz. XV a. Proces Fischera-Tropscha  Problemy z korygowaniem tła w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej  Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii...
10.04.2017

Strony