Artykuły

Autor: LAB
2018   Nr 3 - maj / czerwiec   Wyznaczanie przepuszczalności par wody przez materiały opakowań Badanie mikrobiologiczne wody z zastosowaniem filtracji membranowej oraz wykrywanie obecności drobnoustrojów tlenowych Jak ograniczyć pylenie drogi? Badania własności mechanicznych...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 4 - lipiec / sierpień   Przygotowanie próbki podstawą sukcesu! Podstawowe zagadnienia związane z pomiarem wielkości i rozkładu wielkości cząstek Metody badań proszków Bariery wiatrochronne – eliminacja emisji wywołanej erozją wietrzną Zastosowanie analizy termicznej w...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 5 - wrzesień / październik   Bioakumulacja Cu, Pb i Zn w Festuca rubra na obszarze północnego Mazowsza Pomiar temperatury zeszklenia metodą zmiennotemperaturowej elipsometrii spektroskopowej Metody badawcze cienkich warstw wytworzonych metodą osadzania warstw atomowych...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 6 - listopad / grudzień   Eksperymentalne stanowisko do zastosowań inżynierii powierzchni stopów Mg wykorzystujące metodę spin coating Metody szacowania biodostępności metali w układzie gleba-roślina Wybrane metody pomiaru magnetostrykcji materiałów wykazujących gigantyczną...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 4 - lipiec / sierpień   Wpływ rodzaju matrycy paszowej i przygotowania próbki na jakość wyników badań składnikowych analitycznych pasz i dodatków paszowych Spektrometria masowa MALDI TOF w identyfikacji mikroorganizmów Zastosowanie mikroskopu sił atomowych w badaniach...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 3 - maj / czerwiec   Specjacja metali ciężkich w glebach i procedury stosowane w analityce specjacyjnej Wybrane metody badań cienkich warstw ceramicznych na stopach magnezu Nawęglanie stali konstrukcyjnej w zautomatyzowanym dwukomorowym piecu próżniowym z systemem hartowania...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 2 - marzec / kwiecień   Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach inżynierskich Wytwarzanie kompozytów polimerowych z dodatkiem mączki z orzechów laskowych Transfer metali ciężkich w układzie gleba-roślina Potencjalne źródła zakażeń bakteryjnych-...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 5 - wrzesień / październik   Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na podstawowe składniki mleka Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na mikroorganizmy występujące w mleku i na właściwości mleka Wykrywanie obecności Salmonella w produktach żywnościowych Metody...
9.04.2017
Autor: LAB
2018   Nr 6 - listopad / grudzień   Wykorzystanie techniki ICP MS w badaniach zawartości pierwiastków szlachetnych w katalizatorach samochodowych Termograwimetria i analiza gazowa (część 4). TGA-GC/MS Wykrywanie Listeria monocytogenes w produktach żywnościowych...
9.04.2017
Autor: LAB
2019   Nr 1 - styczeń / luty   Badanie rozkładu grubości powierzchni cienkich warstw metodą elipsometrii spektroskopowej Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Konstrukcja wykresów CTP do stali konstrukcyjnych Problem metali...
5.04.2017

Strony