Artykuły

Autor: E. Fornal1, I. Varenina2, D. Božić2, B. Solomun Kolanović2, I. Varga2
    Analiza pozostałości leków weterynaryjnych w żywności ze względu na szeroka gamę leków dopuszczonych do stosowania, duże zróżnicowanie strukturalne związków, niskie stężenia analitów w bardzo złożonych matrycach stanowi nadal duże wyzwanie analityczne. Do przesiewowych analiz żywności na...
7.03.2017
Autor: Krzysztof Wójcicki*
          Celem analiz było oznaczenie procentowej zawartości alkoholu etylowego w polskich wódkach przy wykorzystaniu widm w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) wraz z chemometryczną analizą danych. Opracowany model regresji PLS1 charakteryzował się niskim błędem RMSECV (0,47%) oraz wysoką...
21.01.2017
Autor: A. Szymczycha-Madeja1, M. Wełna1, P. Pohl1, E. Stelmach1, D. Jędryczko1,
      W pracy porównano różne procedury (klasyczne i alternatywne) przygotowania próbek herbaty czarnej i zielonej w ich analizie wielopierwiastkowej metodami ICP OES i FAAS. Analiza statystyczna wyników wraz z oceną wybranych parametrów walidacyjnych porównywanych metod analitycznych pozwoliła...
14.12.2016
Autor: Leszek Ruchomski*
  Zastosowania       Wstęp Metoda QuEChERS stanowi szybką, prostą, tanią, efektowaną, elastyczną oraz bezpieczną procedurę przygotowania próbek do analizy. Początkowo opracowana do oznaczania środków ochrony roślin w próbkach żywności. Od opublikowania w 2003 roku [1] cieszy się zainteresowaniem...
30.11.2016
Autor: Leszek Ruchomski*
      Środki ochrony roślin zaczęto stosować są na szeroką skalę od lat 40. ubiegłego wieku. Substancje aktywne wchodzące w skład preparatów handlowych pozwalają na zwiększenie zbiorów z pól uprawnych. Na przestrzeni lat wprowadzano nowe pestycydy, zastępujące te, których toksyczne działanie...
9.11.2016
Autor: Wojciech Wojtowicz*
          Metabolomika jest stosunkową nową dziedziną wiedzy należącą do systemowych nauk biologicznych, która po raz pierwszy oficjalnie została zdefiniowana przez Oliviera Fiehna w 2002 roku [1]. Zgodnie z założeniami, badania metabolomiczne bazują na jakościowym oraz ilościowym oznaczaniu...
11.10.2016
Autor: PWN
  Enzymy w technologii spożywczej   Autor/ Redaktor Whitehurst, Robert J., Van Oort, Maarten Format    B5 Rodzaj oprawy   miękka ISBN 978-83-01-18779-8 Data wydania 2016-10-10 Liczba stron 380   Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje nowych technologii, które rozwiążą...
16.09.2016
Autor: Elżbieta Ograczyk1, Bartłomiej Micota2, Eliza Miszczyk3, Adrian Gajewski3, Marcin Włodarczyk1, Karolina Rudnicka3, Beata Sadowska2
    Jak drobnoustroje nami sterują   Immunomodulacyjne właściwości mikroorganizmów     Organizm człowieka już od chwili narodzin spotyka się z wieloma wyzwaniami – zarówno związanymi z rozwojem i adaptacją do nowego otoczenia, jak również kolonizacją  przez drobnoustroje. Już w pierwszych godzinach...
8.08.2016
Autor: Grzegorz Karczewski, Tomasz Wojtowicz, Maciej Wiater
      Struktury hybrydowe złożone z różnych materiałów (np. struktury typu półprzewodnik –metal) pozwalają łączyć w jednym przyrządzie funkcjonalności poszczególnych składników struktury. Ponadto, w strukturach hybrydowych własności jednego ze materiałów składowych mogą być kontrolowane i zmieniane...
19.07.2016
Autor: Leszek Ruchomski*
    Szacuje się, że dorosły człowiek w pomieszczeniach zamkniętych spędza od 75% do 85% czasu, co oczywiście zależy od modelu życia. W tym czasie jest narażony na kontakt ze związkami znajdującymi się w danym pomieszczeniu. Kurz stanowi obfite siedlisko związków chemicznych, w tym Trwałych...
8.07.2016

Strony