Artykuły

Autor: Wojciech Wojtowicz*
          Metabolomika jest stosunkową nową dziedziną wiedzy należącą do systemowych nauk biologicznych, która po raz pierwszy oficjalnie została zdefiniowana przez Oliviera Fiehna w 2002 roku [1]. Zgodnie z założeniami, badania metabolomiczne bazują na jakościowym oraz ilościowym oznaczaniu...
11.10.2016
Autor: PWN
  Enzymy w technologii spożywczej   Autor/ Redaktor Whitehurst, Robert J., Van Oort, Maarten Format    B5 Rodzaj oprawy   miękka ISBN 978-83-01-18779-8 Data wydania 2016-10-10 Liczba stron 380   Intensywnie rozwijający się przemysł spożywczy poszukuje nowych technologii, które rozwiążą...
16.09.2016
Autor: Elżbieta Ograczyk1, Bartłomiej Micota2, Eliza Miszczyk3, Adrian Gajewski3, Marcin Włodarczyk1, Karolina Rudnicka3, Beata Sadowska2
    Jak drobnoustroje nami sterują   Immunomodulacyjne właściwości mikroorganizmów     Organizm człowieka już od chwili narodzin spotyka się z wieloma wyzwaniami – zarówno związanymi z rozwojem i adaptacją do nowego otoczenia, jak również kolonizacją  przez drobnoustroje. Już w pierwszych godzinach...
8.08.2016
Autor: Grzegorz Karczewski, Tomasz Wojtowicz, Maciej Wiater
      Struktury hybrydowe złożone z różnych materiałów (np. struktury typu półprzewodnik –metal) pozwalają łączyć w jednym przyrządzie funkcjonalności poszczególnych składników struktury. Ponadto, w strukturach hybrydowych własności jednego ze materiałów składowych mogą być kontrolowane i zmieniane...
19.07.2016
Autor: Leszek Ruchomski*
    Szacuje się, że dorosły człowiek w pomieszczeniach zamkniętych spędza od 75% do 85% czasu, co oczywiście zależy od modelu życia. W tym czasie jest narażony na kontakt ze związkami znajdującymi się w danym pomieszczeniu. Kurz stanowi obfite siedlisko związków chemicznych, w tym Trwałych...
8.07.2016
Autor: Filip Półtoranos, Katarzyna Czuba*
    Wstęp   Mikrobiologia farmaceutyczna jest stosunkowo młodą specjalnością, której początek można upatrywać w mikrobiologii ogólnej, lekarskiej oraz przemysłowej. W Polsce powstanie mikrobiologii farmaceutycznej jako odrębnej dziedziny nauki datuje się na okres po II Wojnie Światowej wraz z...
10.06.2016
Autor: Magdalena Szechyńska-Hebda, Marek Hebda*
    Analiza termiczna, jako grupa metod określająca fizyczne i chemiczne cechy materiałów w funkcji temperatury i czasu, może być wykorzystana w różnych dziedzinach nauki i techniki. Powszechnie używana jest m.in. do charakterystyki fizycznych przemian zeszklenia, odszklenia, krystalizacji,...
29.04.2016
Autor: Jakub Cichos, Mirosław Karbowiak*
    Szybki rozwój nauk biologicznych wymaga ciągłego udoskonalania technik analitycznych, bez których niemożliwe byłoby m.in. dokładniejsze poznanie mechanizmów rządzących życiem na poziomie komórkowym czy opracowanie czułych i uniwersalnych testów immunoenzymatycznych.     Stosowane obecnie w roli...
10.03.2016
Autor: Paulina Pakuła-Gawarecka, Kamil Stolarski*
    ­­­ Opis stanu faktycznego   Laboratorium X zlecono wykonanie badań.  Klient nie określił metody, jaką mają zostać przeprowadzone badania. Po dokonaniu oceny zlecenia i wstępnej analizie próbek pracownik (pozostający w stosunku pracy), który miał przeprowadzić badania uznał, że niemożliwe jest...
3.02.2016
Autor: Ewa Górecka, Dorota Karmasz, Jacek Retka*
    Wprowadzenie Technika absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) jest jedną z najczęściej stosowanych metod oznaczania śladowych zawartości metali w próbkach o zróżnicowanym charakterze. Ze względu na dobrą dokładność i precyzję umożliwia uzyskiwanie miarodajnych wyników analiz. Zakłócenia...
11.01.2016

Strony