Koks z węgla kamiennego

25.11.2011

Autor: 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zdjecie artykułu: 

 

Organizator: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ośrodek Badań Biegłości
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
 
Program obejmuje porównania międzylaboratoryjne wyników badań następujących parametrów
jakościowych koksu z węgla kamiennego:
- oznaczanie zwartości wilgoci,
- oznaczanie zwartości części lotnych,
- oznaczanie zwartości popiołu,
- oznaczanie zawartości siarki całkowitej,
- oznaczanie reakcyjności koksu wobec CO2 – CRI,
- oznaczanie wytrzymałości poreakcyjnej – CSR.
 
Z ramienia Ośrodka za realizacje niniejszego programu odpowiada koordynator:
dr inż. Aleksander Sobolewski
 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ośrodek Badań Biegłości
41-803 Zabrze ul. Zamkowa 1, tel. 32 271 00 41, faks 32 271 08 09,