Mettler Toledo

LAB- 1/2020

15.06.2017

Autor: 
LAB
Zdjecie artykułu: 
Tematyka numeru czasopisma LAB

2020

 

Nr 1 - I kwartał

 

  • Fitochemostabilizacja jako alternatywna metoda minimalizowania toksycznego wpływu metali ciężkich w środkowisku glebowym
  • Monitoring mikrobiologiczny środowiska
  • Właściwości podłoży mikrobiologicznych według Farmakopei Polskiej
  • Pomiar rozszerzalności cieplnej metodą analizy termomechanicznej (TMA)
  • Metodyka badań mikrostruktury i podstawowych własności węglików spiekanych
  • Badanie własności reologicznych polipropylenu z napełniaczem węglowym na przykładzie masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR
  • Paleoklimatologia. Co nam powie skład izotopowy węgla. Izotopy tlenu a temperatura. Aktywność słoneczna i radioaktywne izotopy. Sekrety rdzeni lodowych
  • Wypadki w pracy