Metody badań elektrochemicznych urządzeń do magazynowania energii

9.06.2021

Autor: 
Michał Gocki, Agnieszka J. Nowak
Zdjecie artykułu: 
magazynowanie energii

 

 

Znaczenie urządzeń do magazynowania energii szybko rośnie we współczesnym świecie, zarówno w odniesieniu do przenośnych urządzeń elektronicznych, elektrycznych samochodów, jak i w szeroko pojętej energetyce. Naukowcy zajmujący się ogniwami galwanicznymi stosują wiele technik badawczych, aby uzyskać wyniki potrzebne do określenia charakterystyki ogniwa pierwszego lub drugiego rodzaju.

Skutkiem zmniejszania się zasobów paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, czy węgiel kamienny odnotowuje się coraz większy udział alternatywnych źródeł energii, farm wiatrowych, elektrowni wodnych i pływowych oraz paneli fotowoltaicznych w gospodarce. Aktualnie jesteśmy świadkami skoku technologicznego w dziedzinie akumulatorów dotyczącego ich minimalizacji i wydajności. Dzisiejsza nauka pomaga opracowywać najbardziej wydajne rozwiązania, zarówno w kwestii reakcji elektrochemicznych, jak i nowoczesnych materiałów, które pozwalają na dłuższą pracę ogniwa. Jako główną ideę działania ogniw galwanicznych należy wskazać przemianę potencjału energetycznego elektronów, które biorą udział w reakcji utleniania i redukcji, w prąd elektryczny. Można tutaj mówić o zamianie energii chemicznej w energię elektryczną. Wadami ogniw galwanicznych są niektóre trudno dostępne, a co za tym idzie drogie oraz niebezpieczne materiały, które wykorzystuje się do ich produkcji [1,2].

 

Cały artykuł zamieszczony jest w numerze 2/2021 LAB.

Prenumeratę kwartalnika LAB można zamówić wypełniając formularz:  http://lab.media.pl/prenumerata