System MiraCal

25.02.2012

Autor: 
mr
Zdjecie artykułu: 

 

MiraCal to nasz wewnętrzny system zarządzania wzorcowaniem wag, titratorów oraz instrumentów do analizy termicznej. System został zaprojektowany z myślą skutecznym zaspakajaniu potrzeb naszych klientów. Podczas jego projektowania wykorzystano wieloletnie doświadczenie w zakresie usług serwisowych. System MiraCal pozwala zautomatyzować procedury wzorcowania, pomagając w przygotowaniu dokumentacji oraz archiwizacji w formie elektronicznej. Każde świadectwo wzorcowania posiada unikalny numer jednoznacznie identyfikujący wykonaną procedurę wzorcowania oraz technika przeprowadzającego to działanie.

 

 

Właściwości

Zalety

Usługa wzorcowania wspomagana elektronicznie

Świadectwa generowane przy pomocy oprogramowania MiraCal zawierają dokładne wyniki obliczeń. Taki sposób postępowania pozwolił wyeliminować wszelkie potencjalne błędy wynikające z przenoszenia danych i ich ręcznego zapisywania. Technik serwisu METTLER TOLEDO postępuje zgodnie z procedurami operacyjnymi zawartymi w oprogramowaniu, dzięki czemu jego działania podczas wzorcowania naszych wag oraz wag innych producentów mają powtarzalny charakter

Spójne informacje

Każde świadectwo wzorcowania wygenerowane przy pomocy oprogramowania MiraCal posiada unikalny numer jednoznacznie identyfikujący wykonaną procedurę wzorcowania oraz technika przeprowadzającego to działanie. Całe wyposażenie stosowane podczas wzorcowania jest zgodne z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi.

 

Dokumentacja archiwizowana elektronicznie
 

Świadectwa są archiwizowane w bezpieczny sposób. Istnieje możliwość ich odtworzenia na życzenie.
 

Profesjonalna dokumentacja

 

Świadectwa wzorcowania generowane przy pomocy oprogramowania MiraCal mają profesjonalny wygląd. Na pierwszej stronie znajduje się podsumowanie dotyczące sprawności wyposażenia. Świadectwa są dostarczane w formie papierowej lub w postaci pliku PDF.

 

Dystrybutor: Mettler Toledo, www.mt.com