Węgiel kamienny i brunatny

25.11.2011

Autor: 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zdjecie artykułu: 

 

Organizator: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ośrodek Badań Biegłości
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
 
Program obejmuje porównania międzylaboratoryjne wyników badań następujących parametrów
jakościowych węgla kamiennego i brunatnego:
- oznaczanie zawartości wilgoci,
- oznaczanie zwartości popiołu,
- oznaczanie zawartości siarki całkowitej,
- oznaczanie zawartości węgla całkowitego,
- oznaczanie ciepła spalania.
 
Z ramienia Ośrodka za realizacje niniejszego programu odpowiada Koordynator:
dr inż. Aleksander Sobolewski
 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Ośrodek Badań Biegłości
41-803 Zabrze ul. Zamkowa 1, tel. 32 271 00 41, faks 32 271 08 09,