Wydawnictwo Naukowe PWN poleca

22.06.2017

Dodaj do:
Autor: 
PWN
Zdjecie artykułu: 
chemiaśodowiska

 

 

 

 


 

Badanie towarów...

 

 

Tytuł: Badanie towarów przemysłowych

Logo: PWN

Wydanie: Wydanie 1

Autor/Redaktor: Wiktor Kubiński, Mariusz Niekurzak, Ewa Kubińska-Jabcoń

Format: B5

Objętość (liczba stron):

ISBN: 978-83-01-19417-8

Cena katalogowa: 59 zł

Data wydania: 2017-08-15

Rodzaj oprawy: miękka

 

Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, badanie materiałów, towary, towary przemysłowe, surowce włókiennicze, wyroby włókiennicze, odzież, wyroby skórzane, obuwie, wyroby papiernicze, środki czystości, wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, meble mieszkalne, meble biurowe, meble laboratoryjne, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, pralki, kuchenki, odkurzacze, urządzenia elektryczne grzejne, protezy, materiały stomatologiczne, cement, beton, spoiwa, gips budowlany, wapno budowlane

 

Opis:

Profesor AGH Wiktor Kubiński z zespołem tym razem przedstawia praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów niespożywczych – przemysłowych. To druga książka profesora Kubińskiego wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN, po dobrze odbieranej publikacji: „Wybrane metody badania materiałów. Badanie metali i stopów”.

 

Obecna książka zawiera przegląd bardzo wielu metod badania takich materiałów, jak np.:

 • wyroby włókiennicze,
 • sprzęt AGD,
 • wyroby papiernicze,
 • skóry,
 • wyroby perfumeryjne,
 • meble,
 • urządzenia medyczne czy
 • spoiwa budowlane.

 

Przedstawiony w tej publikacji materiał stanowi niezbędne kompendium wiedzy i opis nowoczesnych metod badania towarów niespożywczych.

 

Będzie nieocenioną pomocą dla studentów kierunków technicznych, ekonomicznych, ale również pracowników i menedżerów przedsiębiorstw – technologów, specjalistów ds. kontroli jakości itp.

 

 

Informacja o autorze/ redaktorze:

Autor:

dr hab. inż. Wiktor Kubiński

profesor Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Wydział Zarządzania

 

Autor

 • wykłada m.in. Materiałoznawstwo na AGH (od 13 lat),
 • wcześniej m.in. pracował w przemyśle,
 • jest autorem ok. 200 artykułów naukowych oraz książek, np. Inżynieria i technologie produkcji, Wprowadzenie do techniki. Rola i miejsce techniki w  gospodarce oraz życiu społecznym, Materiałoznawstwo itd.

 

dr inż. Mariusz Niekurzak

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych,

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Wydział Zarządzania

 

dr inż. Ewa Kubińska-Jabcoń

adiunkt w Katedrze Badań Operacyjnych,

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Wydział Zarządzania

 


 

 

Chemia środowiska

 

Tytuł: Chemia środowiska

Wydanie: Wydanie 1

Autor/Redaktor: Naumczyk Jeremi

ISBN: 978-83-01-19431-4

Format: B5

Objętość (liczba stron): 300

Rodzaj oprawy: miękka

Cena katalogowa: 59 zł

Data wydania: 2017-08-20

 

Opis

Degradacja środowiska naturalnego spowodowała szybki rozwój nauk, których zadaniem jest stałe poszerzanie wiedzy służącej jego ochronie. Jedną z nich jest chemia środowiska. Powiązania tej nauki z innymi, których niektóre obszary mają silne odniesienia  do chemii środowiska, powodują trudności w określeniu zakresu jej zainteresowania. Ma to swoje konsekwencje w zróżnicowanych treściach licznych podręczników, wydanych w Polsce i w innych krajach, poświęconych chemii środowiska lub chemii poszczególnych jego elementów.

Niniejszy podręcznik nie jest też wolny od subiektywnego spojrzenia na omawianą gałąź wiedzy. Jego struktura i zakres omawianych zagadnień jest wynikiem wieloletnich wykładów z chemii środowiska, prowadzonych w Politechnice Warszawskiej, dla studentów kierunków: inżynieria środowiska i ochrona środowiska. W trzech rozdziałach omówiono oddzielnie chemizm trzech elementów środowiska, tytułując je jako chemia litosfery, chemia hydrosfery i chemia atmosfery. Zagadnienia poświęcone zanieczyszczeniom antropogenicznym, emitowanym bezpośrednio do wszystkich elementów środowiska, poświęcono specjalny i najdłuższy rozdział.

Adresatami podręcznika są głównie studenci inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Z podręcznika mogą korzystać również studenci innych kierunków studiów, na których wykładane są zagadnienia z chemii środowiska. Podręcznik kierujemy również do specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę mieszczącą się w zakresie chemii środowiska. Uwzględniając zróżnicowane zapotrzebowanie na tę wiedzę, zakres podręcznika został znacznie rozszerzony w stosunku do zakresu materiału obowiązującego studentów ww. kierunków.

 


 

 

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia..

 

 

Tytuł: Mikrobiologiczne zanieczyszczenia żywności

Wydanie: Wydanie 1

Autor/Redaktor: praca zbiorowa

ISBN: 978-83-01-19430-7

Format: B5

Objętość (liczba stron): 110

Rodzaj oprawy: miękka

Cena katalogowa: 49 zł

Data wydania: 2017-07-10

 

Opis

Żywność jest źródłem składników odżywczych dla człowieka, ale też idealnym środowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania żywności to jeden z najważniejszych elementów produkcji spożywczej.

Publikacja omawia zagrożenia chemiczne, mające wpływ na produkty spożywcze z perspektywy mikrobiologii. Są one wynikiem oddziaływania dodatków do żywności, zanieczyszczeń pochodzących od materiałów do pakowania, substancji chemicznych wykorzystywanych w systemach czyszczących oraz toksyn mikrobiologicznych. Wszystkie zagadnienia przedstawione są na przykładach i dotyczą m.in.  histaminy w rybach i produktach rybnych, toksyn biologicznych i przyczyn ich występowania, czynników wpływających na powstawanie biofilmów i strategii kontrolnych oraz zagrożeń ze strony  Escherichia coli.

Książka jest adresowana do chemików, mikrobiologów, technologów żywności, przedstawicieli zawodów medycznych oraz weterynarzy.

 


 

Podstawy chromatografii

 

Tytuł: Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. Wyd. 1

Wydanie: Wydanie 1

Autor/Redaktor: Witkiewicz Zygfryd, Kałużna-Czaplińska Joanna

Format: B5

Objętość (liczba stron): 456

ISBN: 978-83-01-19233-4

Cena katalogowa: 99 zł

Data wydania: 2017-05-15

Rodzaj oprawy: miękka

Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, chromatografia nadkrytyczna

 

Opis

Chromatografia jest jedną z najważniejszych dziedzin nauk chemicznych i najważniejszą metodą analizy związków organicznych. Chromatografy są używane we wszystkich laboratoriach analitycznych na świecie. Jest to dziedzina wiedzy, która jest wciąż rozwijana, tak w zakresie aparatury jak i jej zastosowań. Wymaga to ciągłego zapoznawania się z aktualną wiedzą przez pracowników laboratoriów analitycznych. Jednocześnie prowadzone jest nauczanie studentów i kursantów, na różnych poziomach kształcenia. Proponowana książka byłaby szóstym wydaniem książki, która pierwszy raz wydana była jako „Podstawy chromatografii” w 1992 r. każde kolejne wydanie książki było zmieniane i uaktualniane. Także w proponowanym, szóstym wydaniu książki zostaną wprowadzone zmiany, zostaną pominięte albo opisane krócej pewne zagadnienia a dodane będą nowe wiadomości.

Dotychczas wydane książki cieszyły się znacznym zainteresowaniem czytelników wielu kupowało nowe wydania książek, mając w swoich bibliotekach poprzednie wydania.

 

Informacje o autorze/redaktorze

Zygfryd Witkiewicz Prof. dr hab. inż. Instytut Chemii,  WAT

Joanna Kałużna-Czaplińska  dr hab. inż., prof. PŁ