Wygodne w użyciu wzorce przewodnictwa

25.02.2012

Autor: 
mr
Zdjecie artykułu: 

Wzorcowe roztwory przewodnictwa Thornton pozwalają sprawdzić stałą czujnika lub wykalibrować czujnik, gdy kalibracja pierwotna utraciła swoją ważność. Roztwory wzorcowe przewodnictwa, podobnie jak roztwory buforowe pH, można stosować okresowo w celu potwierdzenia dokładności odczytów.

 

Stabilność stałej czujnika

Stała czujnika jest w zasadzie parametrem, którego wartość charakteryzuje się dość dobrą stabilnością. Czujniki przewodnictwa Thornton są wzorcowane fabrycznie. Ich wskazania są odniesione do wzorców ASTM i NIST. Czujnik należy wzorcować ponownie po upływie roku od momentu zainstalowania, jeśli czujnik pracuje w typowych warunkach operacyjnych. Stałe czujników pracujących w czystych układach wody dodatkowej ulegają zmianie w zakresie poniżej 1% w ciągu kilku lat. Wykazały to wieloletnie obserwacje. Jednakże w warunkach operacyjnych panujących w obiegu wodno-parowym, gdzie występują wahania temperatur oraz dochodzi do osadzania się produktów korozji i prowadzone jest czyszczenie czujnika, jego stała może ulegać większym zmianom.

 

Sprawdzenie dokładności

Stała czujnika ma decydujący wpływ na dokładność pomiaru przewodnictwa właściwego i kationowego. Z tych też względów, powszechnie praktykuje się okresowe sprawdzanie czujników co 1-12 miesięcy. Częstotliwość sprawdzania zależy od aplikacji Jeśli chodzi o sprawdzanie czujników, to istnieją trzy opcje:

1. Wysłanie czujnika do producenta w celu jego ponownego wzorcowania.

2. Sprawdzenie czujnika przy pomocy mającego ważne świadectwo wzorcowania przenośnego systemu pomiarowego takiego jak np. przenośny wzorcowy system pomiarowy przewodnictwa/ rezystywności Thornton 1885.

3. Sprawdzenie i/lub kalibracja przy pomocy wzorcowego roztworu przewodności.

 

Stosowanie wzorców przewodnictwa

Wzorcowe roztwory przewodnictwa są stosowane w ramach trzeciej opcji. Ich wartości mieszczą się w zakresie od 25 do 100,000 μS/cm. Chociaż wiele pomiarów przewodnictwa jest prowadzonych w zakresie poniżej 25 μS/cm, to nie zaleca się stosować wzorców i niskim przewodnictwie, ponieważ są one bardziej podatne na zanieczyszczenia CO2 pochodzącego z powietrza i innych źródeł niż ma to miejsce w przypadku roztworów buforowych pH. Pojemność buforowa wzorców pH zapobiega występowaniu zmian wartości pH i w związku z tym są one bardziej odporne na zanieczyszczenia. Wartość wzorca przewodnictwa ulega zmianie już po jego rozcieńczeniu. Obecność zanieczyszczeń również powoduje zmiany wartości wzorca. Dotyczy to szczególnie wzorców o niskich wartościach

przewodnictwa. Stwierdzono, że wzorcowanie przy pomocy wzorców o wartościach 100 μS/cm daje lepsze wyniki. Wniosek ten wynika z obserwacji systemów pomiarowych Thornton charakteryzujących się szerokim zakresem pomiarowym i liniowością wskazań w przedziale od 100 μS/cm do wartości typowych dla czystych wód.

thorton

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mt.com/THORNTON

Dystrybutor: Mettler Toledo, www.mt.com