Artykuły

Autor: Rajmund Michalski*
           Zazwyczaj przy różnych okazjach życzymy sobie zdrowia, a dbając o nie staramy się prowadzić odpowiedni tryb życia. Możemy pod tym pojęciem rozumieć np. niestosowanie różnego rodzaju używek, spożywanie „zdrowej” żywności czy aktywność fizyczną. Musimy jednak pamiętać, że jednym z...
28.07.2017
Autor: PWN
              Tytuł: Badanie towarów przemysłowych Logo: PWN Wydanie: Wydanie 1 Autor/Redaktor: Wiktor Kubiński, Mariusz Niekurzak, Ewa Kubińska-Jabcoń Format: B5 Objętość (liczba stron): ISBN: 978-83-01-19417-8 Cena katalogowa: 59 zł Data wydania: 2017-08-15 Rodzaj oprawy: miękka   Słowa kluczowe...
22.06.2017
Autor: Joanna Tabara
                Każdy kierownik laboratorium chciałby mieć w swoim zespole analityków o najwyższych kompetencjach. Niewątpliwie kluczem do spełnienia tego pragnienia jest właściwie przeprowadzony proces rekrutacji, który pozwoli wyłonić spośród wielu kandydatów, tych najbardziej wartościowych. Nie...
31.05.2017
Autor: Cecylia Wardak, Małgorzata Grabarczyk, Joanna Reszko-Zygmunt*
      W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące zastosowania nowej jonoselektywnej elektrody azotanowej do oznaczania azotanów w produktach spożywczych. Miarodajność wyników oznaczenia metodą potencjometryczną zweryfikowano wykonując oznaczenie tej samej próbki metodą spektrofotometryczną...
2.05.2017
Autor: LAB
2014            Nr 1 - styczeń / luty   Zmodyfikowana metoda dodatku wzorca w analizie rentgenofluorescencyjnej  Skaningowa mikroskopia elektronowa  Różnicowanie barwy pojedynczych włókien bawełnianych w badaniach kryminalistycznych  Spektrofotometryczne oznaczanie wanadu w próbkach...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 6 - listopad / grudzień   Termograwimetria i analiza gazów. Cz. 1, TGA-MS  Symultaniczne utlenianie i adsorpcja indenopirenu i benzo(ghi)perylenu w ściekach przemysłowych  Mikroskopia świetlna i konfokalna  Preparatyka do celów mikroskopii świetlnej i skaningowej ...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 5 - wrzesień / październik   Monitoring temperatury w przemyśle spożywczym  Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów inżynierskich  Rola suplementacji w zbilansowanym żywieniu człowieka. Cz. 2, Charakterystyka oraz skład jonowy ekstraktów z...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 4 - lipiec / sierpień   Antybiotykooporność drobnoustrojów w kontekście aktualnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  Oznaczanie filtrów UV w środowisku wodnym z wykorzystaniem technik chromatograficznych  Symulacja obróbki plastycznej materiałów inżynierskich z...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 3 - maj / czerwiec   Pomiary aerozolu atmosferycznego. Cz. 2, Teledetekcja aktywna  Monitoring pyłu zawieszonego w atmosferze. Cz.2, Metody pomiaru stężenia składników oznaczanych w pyle zawieszonym  Substancje słodzące – charakterystyka, metabolizm oraz metody oznaczania w...
10.04.2017
Autor: LAB
2017   Nr 2 - marzec / kwiecień   Chromatograficzne metody oznaczania parabenów w próbkach środowiskowych i kosmetykach. Cz. 2  Analiza termiczna - interpretacja krzywych, Cz. 8, DMA w połączeniu z wynikami badań uzyskanych innymi technikami analizy termicznej  - Inspekcja struktur...
10.04.2017

Strony