Artykuły

Autor: prof. dr hab. Mirosław Soroka, Politechnika Wrocławska
    Grzechy najcięższe: PUBLIKOWANIE FAŁSZYWYCH WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PUBLIKOWANIE CUDZYCH WYNIKÓW JAKO SWOICH WŁASNYCH. PLAGIATYZM   Grzechy pozostałe:   NADUŻYWANIE WŁADZY (ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWYCH): Publikowanie cudzych wyników jako własnych. Plagiatyzm. Dopisywanie swojego...
6.10.2011

Strony