Artykuły

Autor: Rajmund Michalski*
  Streszczenie   Chromatografia jonowa jest obecnie najważniejszą instrumentalną metodą oznaczania jonów przede wszystkim w wodach i ściekach. Chromatograf jonowy to wydatek o wartości zazwyczaj kilkuset tysięcy złotych, ale doświadczony analityk obsługujący tak wyrafinowany sprzęt to inwestycja...
15.01.2013
Autor: Jolanta Drabik, Ewa Pawelec*
      Celem pracy była ocena stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego i kompozycji olejowych wytworzonych na jego bazie ze zróżnicowaną ilością przeciwutleniacza.  Analizę spektralną UV-VIS zastosowano do monitorowania  zmian zachodzących w strukturze niestabilizowanego i stabilizowanego oleju...
5.12.2012
Autor: Elwira Lasoń, Jan Ogonowski*
    W artykule poruszono problemy dotyczące kapsułkowania produktów spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem substancji dostarczających wrażeń smakowych i zapachowych, suplementów diety oraz probiotyków. Przedstawiono najczęściej stosowane techniki kapsułkowania i odpowiednie dla poszczególnych...
7.11.2012
Autor: Katarzyna Jach, Marcin Kuliński*
  Człowiek, środowisko, narzędzia – podstawy oceny ergonomicznej i działań polepszających warunki pracy     Ergonomia to dziedzina nauki zajmująca się relacjami pomiędzy człowiekiem i jego materialnym otoczeniem, której celem jest – najogólniej rzecz ujmując – optymalne dopasowanie przestrzeni i...
30.10.2012
Autor: Jakub Bartyzel, Marta Pycia, Jarosław M. Nęcki
  Bardzo rzadko wymienia się wodór wśród gazów cieplarnianych. Należy o tym jednak wspomnieć, gdy stoimy na progu epoki stosowania wodoru, jako nośnika energii. Trudno uwierzyć, że przy planowanym zastosowaniu wodoru na tak szeroką skalę niewiele wiemy o poszczególnych ogniwach jego cyklu w...
14.10.2012
Autor: Dorota Kręgiel
  Obecnie szacuje się, że klasyczne metody płytkowe pozwalają na oznaczenie zaledwie 1-10% składu populacji stanowiącej określony ekosystem [1]. Rozbieżności między wynikami badań mikroskopowych a hodowlanych wynikają głównie z niemożności symulowania warunków środowiskowych zapewniających wzrost...
19.09.2012
Autor: Alfred Tramer, Teresa Topolnicka, Teresa Kordas, Halina Wałega – Chwastek, Teresa Wala*
    W trakcie prowadzenia prac związanych z budową estakady drogowej, w terminie 2 tygodni od położenia izolacji zaobserwowano powstawanie pęcherzy gazowych. Gazy zbierały się pomiędzy warstwą materiału gruntującego, a warstwą izolacji. Celem podjętych prac badawczych było określenie przyczyn...
6.09.2012
Autor: Andrzej Piątkowski*
    Wstęp   Jednym z ważnych zadań inżynierii materiałowej jest poszukiwanie związków pomiędzy istotnymi z technologicznego punktu widzenia właściwościami materiału polikrystalicznego, a jego mikrostrukturą. Istotnym problemem staje się poszukiwanie takich cech mikrostruktury, które opisują...
15.08.2012
Autor: Renata Suwak, Barbara Lipowska*
    Wstęp   Mianem analizy termicznej określano początkowo wszystkie metody badawcze, w których badano własności fizyczne próbki w funkcji temperatury. Obecnie pod pojęciem analizy termicznej rozumie się określenie zmian właściwości próbki w wyniku narzuconego programu temperaturowego,...
2.08.2012
Autor: Elwira Lasoń, Jan Ogonowski*
    Kapsułkowanie – metoda immobilizacji materiałów bioaktywnych     Wstęp   Kapsułkowanie jest techniką, za pomocą której jeden materiał lub mieszanina materiałów jest powlekana bądź zamykana wewnątrz innego materiału lub układu. Materiał powlekany nazywany jest aktywnym lub rdzeniem,...
16.07.2012

Strony