Artykuły

Autor: LAB
2015           Nr 4 - lipiec / sierpień   Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych  Zastosowanie LC/QTOF w badaniach pozostałości leków weterynaryjnych  Oznaczanie wanadu(IV) i wanadu(V) w roztworach Benfielda  Porównanie procedur przygotowania próbek herbat do...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 3 - maj / czerwiec   Rola rodników hydroksylowych w utlenianiu mikrozanieczyszczeń organicznych  Immunomodulacyjne właściwości mikroorganizmów  Życie produktu leczniczego  Diagnostyka wybranych chorób cywilizacyjnych z wykorzystaniem badań metabolomicznych ...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 2 - marzec / kwiecień   Unieszkodliwianie pozostałości pestycydów w procesach fizyczno-chemicznych  Nieznane oblicze kurzu  Badania mikrobiologiczne preparatów leczniczych i kosmetyków  Planowanie eksperymentu  Normalizacja w prawie europejskim i polskim –...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 1 - styczeń / luty   Sprzężone metody analizy termicznej w badaniach materiałów pochodzenia roślinnego Zastosowanie spektrometrii mas w identyfikacji zanieczyszczeń procesowych i źródeł ich pochodzenia  REACH – zastosowanie metod spektroskopowych  Nanocząstki jako...
10.04.2017
Autor: LAB
2015            Nr 1 - styczeń / luty   Sprzężone metody analizy termicznej w badaniach materiałów pochodzenia roślinnego Zastosowanie spektrometrii mas w identyfikacji zanieczyszczeń procesowych i źródeł ich pochodzenia  REACH – zastosowanie metod spektroskopowych  Nanocząstki jako...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 6 - listopad / grudzień   Krystalizacja dendrytyczna ze stanu ciekłego. Cz. 2 Modelowanie adsorpcji chloroformu wewnątrz nanorurek węglowych. Cz. 2 Unieszkodliwianie osadów ściekowych zawierających polichlorowane bifenyle  Trzy dni w Sopocie czy sześć godzin przed...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 5 - wrzesień / październik   Krystalizacja dendrytyczna ze stanu ciekłego. Cz. 1  Modelowanie adsorpcji chloroformu wewnątrz nanorurek węglowych. Cz. 1  Wybrane związki endokrynnie aktywne EDC w środowisku wodnym  Metodyka wykonywania pomiarów oraz ocena...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 4 - lipiec / sierpień   Fitoremediacja metodą obniżania toksyczności gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi  Napięcie powierzchniowe  Krzywa kalibracyjna krok po kroku  Udział w badaniach biegłości laboratorium nieakredytowanego - analiza korzyści  Wymagania...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 3 - maj / czerwiec   Metoda emisji akustycznej w badaniach plastyczności metali, stopów i kompozytów  Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej. Cz. II  Reakcje i procesy katalityczne. Cz. XV b. Proces Fischera-Tropscha  Trwałość wybranych WWA w...
10.04.2017
Autor: LAB
2014            Nr 2 - marzec / kwiecień   Fakty i mity o wodzie do spożycia  Reakcje i procesy katalityczne. Cz. XV a. Proces Fischera-Tropscha  Problemy z korygowaniem tła w technice absorpcyjnej spektrometrii atomowej  Przegląd wybranych aplikacji z zakresu chromatografii jonowej...
10.04.2017

Strony