Artykuły

Autor: mr
W nowym numerze LAB 1/2012 polecamy artykuły: 1. Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych (Wojciech Skierucha, Andrzej Wilczek, Agnieszka Szypłowska) Spektroskopia dielektryczna opisuje właściwości dielektryczne próbki materiału w funkcji...
1.03.2012
Autor: Jacek Staniewski
  Przygotowanie próbki przed końcowym oznaczaniem metodą chromatografii gazowej lub cieczowej stanowi niezwykle istotny etap procedury analitycznej. Ocenia się [1,2], że przygotowanie próbki zajmuje co najmniej połowę czasu realizacji całej procedury. Może być również jednym z głównych źródeł...
27.02.2012
Autor: Aleksander Astel
    Nieustanny wzrost ilości problemów badawczych powiązany ze wzrostem komplikacji obiektów badań wymusza konieczność stosowania wyrafinowanych technik analizy danych. W efekcie znacznego przyrostu mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, w ciągu kilku ostatnich dekad ogromną popularność...
21.02.2012
Autor: Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha
  Na przestrzeni lat wraz z rozwojem nowoczesnych metod analitycznych, poszerzał się również zakres ich stosowania. Obecnie najbardziej widoczne jest to w naukach medycznych. W trakcie diagnozowania lekarz coraz częściej korzysta dzisiaj z wyników badań laboratoryjnych, lub z bardziej...
13.02.2012
Autor: Borys Wilk, Karolina Jarosińska, Jakub Senio, Rajmund Michalski
    W dobie coraz większej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz ekologii, praktycznie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia takich zagrożeń jak zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z istnienia zjawiska zanieczyszczenia środowiska...
3.02.2012
Autor: Rajmund Michalski
  Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN...
22.01.2012
Autor: wr
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi notkami technicznymi zamieszczonymi w dziale "Aparatura".   Znajduje się w nim przegląd m.in. następującego wyposażenia laboratoriów: aparaty do pomiaru sorpcji par, mierniki laboratoryjne, jednoczense analizatory CHNS, pipety laboratoryjne...
18.01.2012
Autor: mr
    W najnowszym numerze dwumiesięcznika (6/2011 - listopad / grudzień 2011) znaleźć można m. in. następującą tematykę:    Mikroskopia konfokalna SIL, Zastosowanie metod spektroskopowych w analizie QSARj, Analiza substancji biologicznie aktywnych, Ocena biegłości ...
7.01.2012
Autor: Witold Nocoń, Katarzyna Nocoń
    Płynące wody powierzchniowe aglomeracji górnośląskiej – problemy i wyzwania   Największym regionem przemysłowym Polski jest Górnośląski Okręg Przemysłowy, określany również jako aglomeracja górnośląska. Region ten charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością zaludnienia oraz obecnością bardzo...
21.12.2011
Autor: Dorota Kręgiel
  Od czasu, gdy pod koniec XIX wieku Robert Koch przedstawił teorię, że choroby powodowane są przez zarazki, ludzie wyobrażali sobie bakterie jako pojedyncze komórki, które pływają lub unoszą się w środowisku płynnym, w tym również w niektórych częściach ludzkiego ciała. Pogląd taki wynikał również...
18.12.2011

Strony