Artykuły

Autor: Iwona Gajda, Ewa Cieślik*
  Wprowadzenie   Reologia jest nauką zajmującą się odkształcaniem ciał pod wpływem działania sił zewnętrznych. W procesach reologicznych, brany jest pod uwagę tylko ruch cząstek ciała względem siebie. Natomiast nie rozważa się ruchu ciała jako całości. Odkształceniom mogą ulegać zarówno ciała stałe...
2.04.2012
Autor: B. Krajnik, D. Piątkowski, D. Maćkowski, M. Gagoś, E. Tomaszewska, J. Grobelny,
    Abstrakt Przedstawiamy układ mikroskopu konfokalnego wyposażonego w szklaną soczewkę imersyjną do wysokorozdzielczych pomiarów spektroskopowych. Zaprezentujemy rezultat wykorzystania mikroskopu do pomiarów map fluorescencji pojedynczej monowarstwy Langmuira-Blodgetta zawierającej kompleksy...
16.03.2012
Autor: Andrzej Muszyński*
Wstęp W mediach znaleźć można często informacje o meteorach bądź asteroidach stanowiących potencjalne zagrożenie dla życia na Ziemi. Takie przekonanie w opinii publicznej ugruntowały hollywoodzkie filmy katastroficzne. Jednak nie mniej ważne, choć mniej nagłaśniane, są badania meteorytów, czyli...
8.03.2012
Autor: mr
W nowym numerze LAB 1/2012 polecamy artykuły: 1. Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych (Wojciech Skierucha, Andrzej Wilczek, Agnieszka Szypłowska) Spektroskopia dielektryczna opisuje właściwości dielektryczne próbki materiału w funkcji...
1.03.2012
Autor: Jacek Staniewski
  Przygotowanie próbki przed końcowym oznaczaniem metodą chromatografii gazowej lub cieczowej stanowi niezwykle istotny etap procedury analitycznej. Ocenia się [1,2], że przygotowanie próbki zajmuje co najmniej połowę czasu realizacji całej procedury. Może być również jednym z głównych źródeł...
27.02.2012
Autor: Aleksander Astel
    Nieustanny wzrost ilości problemów badawczych powiązany ze wzrostem komplikacji obiektów badań wymusza konieczność stosowania wyrafinowanych technik analizy danych. W efekcie znacznego przyrostu mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, w ciągu kilku ostatnich dekad ogromną popularność...
21.02.2012
Autor: Alicja Rafalska-Łasocha, Wiesław Łasocha
  Na przestrzeni lat wraz z rozwojem nowoczesnych metod analitycznych, poszerzał się również zakres ich stosowania. Obecnie najbardziej widoczne jest to w naukach medycznych. W trakcie diagnozowania lekarz coraz częściej korzysta dzisiaj z wyników badań laboratoryjnych, lub z bardziej...
13.02.2012
Autor: Borys Wilk, Karolina Jarosińska, Jakub Senio, Rajmund Michalski
    W dobie coraz większej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz ekologii, praktycznie wszyscy zdają sobie sprawę z istnienia takich zagrożeń jak zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z istnienia zjawiska zanieczyszczenia środowiska...
3.02.2012
Autor: Rajmund Michalski
  Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN...
22.01.2012
Autor: wr
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi notkami technicznymi zamieszczonymi w dziale "Aparatura".   Znajduje się w nim przegląd m.in. następującego wyposażenia laboratoriów: aparaty do pomiaru sorpcji par, mierniki laboratoryjne, jednoczense analizatory CHNS, pipety laboratoryjne...
18.01.2012

Strony