Przetargi

Data składania ofert: 24.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Dane organizatora SELVITA SERVICES SP. Z O.O. 30-348 Kraków prof. Michała Bobrzyńskiego 14 Tel. 0048 122 974 700 Fax. 12 2974701 E-mail ...
18.10.2017
Data składania ofert: 24.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura       szkło laboratoryjne Dane organizatora SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA 30-348 Kraków prof. Michała Bobrzyńskiego 14 Tel. 0048 122 974 700...
18.10.2017
Data składania ofert: 24.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Dane organizatora SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA 30-348 Kraków prof. Michała Bobrzyńskiego 14 Fax. (12) 297 47 01 E-mail tenders@selvita.com WWW ...
18.10.2017
Data składania ofert: 25.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Dane organizatora Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 05-400 Otwock Tysiąclecia 47 Tel. (22) 897 66 97 WWW fundacjabirn.pl/oferty-przetargi/...
18.10.2017
Data składania ofert: 23.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Dane organizatora CELON PHARMA S.A. 05-092 Kiełpin Ogrodowa 2a E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com WWW bazakonkurencyjnosci....
17.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Dane organizatora Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie 20-290 Lublin  Doświadczalna 4 Tel. 81 7445067 E-...
17.10.2017
Data składania ofert: 24.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki...
17.10.2017
Data składania ofert: 23.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych 31-155 Kraków...
16.10.2017
Data składania ofert: 20.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa ul....
16.10.2017
Data składania ofert: 20.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Warszawski Uniwersytet Medyczny 04-470 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61 Tel...
16.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 20-031 Lublin Plac Marii Curie-Skłodowskiej...
16.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza...
16.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w...
13.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61 Tel...
13.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich , 85-225 Bydgoszcz...
13.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych 50-137 Wrocław pl....
13.10.2017
Data składania ofert: 19.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 04-730 Warszawa Al. Dzieci Polskich 20...
12.10.2017
Data składania ofert: 24.10.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 50-383 Wrocław ul. Joliot-Curie 14...
12.10.2017
Data składania ofert: 11.11.2017
Kategoria Przetargi Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Dane organizatora Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 Tel. +48 225560129 Fax. +48...
10.10.2017