Przetargi

Data składania ofert: 22.08.2019
Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 02-106 Warszawa A.Pawińskiego 5a Tel. 22 592 21 45 WWW ...
20.08.2019
Data składania ofert: 27.08.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora ONCOARENDI THERAPEUTICS SA 02-089 Warszawa Żwirki i Wigury 101 Tel. 572-572-888 E-mail l.makolski@...
20.08.2019
Data składania ofert: 27.08.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora ONCOARENDI THERAPEUTICS SA 02-089 Warszawa Żwirki i Wigury 101 Tel. 572-572-888 E-mail l.makolski@...
20.08.2019
Data składania ofert: 21.08.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE 00-875 Warszawa Żelazna 79 Tel. 22 620 90 01(06...
20.08.2019
Data składania ofert: 21.08.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE 00-875 Warszawa Żelazna 79 Tel. 22 620 90 01(06...
20.08.2019
Data składania ofert: 21.08.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE 00-875 Warszawa Żelazna 79 Tel. 22 620 90 01(06...
20.08.2019
Data składania ofert: 21.08.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE 00-875 Warszawa Żelazna 79 Tel. 22 620 90 01(06...
20.08.2019
Data składania ofert: 18.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-787 Warszawa Nowoursynowska 166 Tel. +48 225931390 /...
20.08.2019
Data składania ofert: 18.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-787 Warszawa Nowoursynowska 166 Tel. +48 225931390 /...
20.08.2019
Data składania ofert: 18.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 02-787 Warszawa Nowoursynowska 166 Tel. +48 225931390 /...
20.08.2019
Data składania ofert: 23.08.2019
Branża Laboratoria:       szkło laboratoryjne Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61 WWW logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe...
20.08.2019
Data składania ofert: 23.08.2019
Branża Laboratoria:       szkło laboratoryjne Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-091 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 61 WWW logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe...
20.08.2019
Data składania ofert: 19.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 02-532 Warszawa Rakowiecka 36...
20.08.2019
Data składania ofert: 19.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego 02-532 Warszawa Rakowiecka 36...
20.08.2019
Data składania ofert: 19.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 00-927 Warszawa Krakowskie Przedmieście 26/28 Tel. +48 225532419 Fax...
20.08.2019
Data składania ofert: 19.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 00-927 Warszawa Krakowskie Przedmieście 26/28 Tel. +48 225532419 Fax...
20.08.2019
Data składania ofert: 19.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 00-927 Warszawa Krakowskie Przedmieście 26/28 Tel. +48 225532419 Fax...
20.08.2019
Data składania ofert: 19.09.2019
Branża Laboratoria:       sprzęt wyposażenie, aparatura Forma przetargu nieograniczony Dane organizatora Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki 00-927 Warszawa Krakowskie Przedmieście 26/28 Tel. +48 225532419 Fax...
20.08.2019
Data składania ofert: 27.08.2019
Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Forma przetargu zapytanie o cenę Dane organizatora CELON PHARMA S.A. 05-092 Łomianki/Kiełpin Ogrodowa 2a Tel. 22 751 74 78 E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com...
20.08.2019
Data składania ofert: 27.08.2019
Branża Laboratoria:       chemiczne odczynniki Dane organizatora CELON PHARMA S.A. 05-092 Łomianki/Kiełpin Ogrodowa 2a Tel. 22 751 74 78 E-mail paulina.gruszka@celonpharma.com WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/...
20.08.2019

Strony