Air Products Sp. z o.o.

 

 
 
Air Products Sp. z o.o.
Infolinia: 0 801 100 801
Tel: 077 405 45 46
 
Firma Air Products powstała w 1940 roku w Detroit. Obecnie zatrudnia blisko 19 000 pracowników na całym świecie i działa w licznych gałęziach przemysłu, między innymi w sektorze energetycznym, paliwowym, ochrony środowiska i chemicznym. Air Products jest największym na świece dostawcą helu i wodoru.
 
 
W Polsce Air Products jest największym dostawcą gazów technicznych. Firma oferuje:
  • gazy o ultra-wysokiej czystości (UHP), 
  • mieszaniny kalibracyjne, 
  • osprzęt gazowy, w tym: reduktory butlowe, panele redukcyjne, zawory itp. oraz wykonawstwo profesjonalnych instalacji do gazów analitycznych.
 
 
Air Products oferuje butle z opatentowaną technologią BIP®, umożliwiającą uzyskiwanie gazów ultra czystych z serii Experis®.  Na technologię BIP®  składa się specjalnie zaprojektowany jednokierunkowy zawór wraz z układem filtrującym, który oczyszcza gaz pod wysokim ciśnieniem. Butle wyposażone w technologię BIP® gwarantują możliwie najniższy poziom zanieczyszczeń krytycznych na poziomie ppb. Stosowanie gazów ultra czystych z serii Experis® w technologii BIP® pozwala laboratoriom zminimalizować koszty związane z utrzymaniem sprzętu i wydłużyć czas jego eksploatacji.
 
 
W grupie produktów Experis® Air Products  oferuje  również mieszanki posiadające bardzo długi okres stabilności – do 10 lat.  Opatentowana  technologia obróbki powierzchni butli oraz zaworów umożliwia w pewnych przypadkach osiągnięcie tak długiej stabilności w butlach wysokociśnieniowych 200 bar, co w przypadku klasycznych technologii było nieosiągalne. 
Gazy Experis® to gwarancja wysokiej czystości, stabilności i dokładności. 
 
 
Aby przejść na korzystanie z butli BIP® wystarczy tylko zamówić gazy BIP®, gdyż przyłącza butlowe (gwinty zaworów), jak i rozmiary butli są standardowe.
 
 

 

 

 
 
 

 

Technologia BIP®

 

         AirProducts - gazy czyste

 
 
 
 

Gazy czyste  

 

             AirProducts - mieszaniny gazów specjalnych

 
 
 
 

Mieszaniny gazów specjalnych

         AirProducts - osprzęt do gazów specjalnych

 
 
 

Osprzęt do gazów specjalnych

          AirProducts - chemikalia procesowe

 

 

Chemikalia procesowe