Biuro Naukowo –Techniczne SIGMA

Szkolenia dla laboratoriów – Doradztwo techniczne – Walidacja metod

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA powstało w 2010 roku i od początku funkcjonowania jednym z kluczowych obszarów działalności firmy była obsługa w zakresie szkoleń laboratoriów akredytowanych, laboratoriów przygotowujących się do akredytacji, podmiotów wykonujących prace badawcze w ramach swojej działalności statutowej. Rok 2017 to również nowe szkolenia dla laboratoriów medycznych oraz laboratoriów przyzakładowych firm działających w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej.

 

Szkolenia dla laboratoriów badawczych

Szkolenia dla laboratoriów realizujemy samodzielnie, przy współpracy z innymi firmami szkoleniowymi, certyfikowanymi auditorami, osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku laboratorium akredytowanego. Kluczem doboru zespołu w którym pracujemy jest zawsze poziom kompetencji technicznych jego członków oraz praktyczna znajomość wymagań i zaleceń międzynarodowych standardów (przede wszystkim ISO 17025), uznanych przewodników branżowych (m.in. EURACHEM), wymagań i oczekiwań określonych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Nasze nowe szkolenia dla kierowników technicznych w laboratorium oraz osób odpowiedzialnych za rozwój systemu zarządzania w laboratorium to przede wszystkim:

·         Lab Academy TM – cykl siedmiu spotkań obejmujących tematykę walidacji metod badawczych, szacowania niepewności pomiaru, sterowania jakością badań, spójności pomiarowej, wymagań standardu PN-EN ISO IEC 17025, audytu w laboratorium, nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

·         Zmiany w normie ISO 17025 – szkolenie przybliżające kierunki zmian wymagań planowanych do wprowadzenia w nowelizowanej normie ISO 17025.

Nasze nowe szkolenia dla analityków instrumentalnych (szkolenia zamknięte):

·         Chromatografia cieczowa HPLC – szkolenie dla zaawansowanych

·         Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – szkolenie dla zaawansowanych

·         Chromatografia jonowa – szkolenie dla zaawansowanych

·         Walidacja metod chromatograficznych HPLC, LC/DAD, LC/MS, GC, GC/MS, GC/FID, GC, ECD

 

Gdzie się odbywają szkolenia w 2017

Seminaria prowadzimy w salach konferencyjnych i laboratoryjnych w Warszawie, Gliwicach, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Dla osób, które cenią swój czas i nie lubią podróżować umożliwiamy uczestnictwo w szkoleniu otwartym w formie widokonferencji/ webinarium. Organizujemy również szkolenia zamknięte w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego lub w samym laboratorium.

 

Wdrożenia i walidacja nowych metod badawczych

Prowadzimy lub koordynujemy prace walidacyjne nad wdrażanymi w laboratoriach nowymi metodami analitycznymi – pomagamy w ustalaniu parametrów charakteryzujących sprawność działania metody, staramy się poznać wspólnie z laboratorium ograniczenia metody. Mogą to być zarówno sprawdzenia metod znormalizowanych, jak i pełne walidacje rozwijanych lub zmienianych w laboratoriach metod własnych. Udostępniamy laboratoriom przykłady walidacji.

 

 

Planujesz wdrożenie w laboratorium nowych technik analitycznych
lub metod badawczych?
Interesują Cię szkolenia dla laboratorium w 2017 roku?
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA!

 

 

 

Biuro Naukowo-Technicze SIGMA

ul. Jeżycka 44a/5

60-865 Poznań

www.bnt-sigma.pl