Mettler Toledo

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze

 

 
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6                     
Tel/Fax: 32 756 52 96
e-mail: info@clpb.pl
 
 
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 1 września 1998 r. Spółka powstała na bazie majątku kopalń w wyniku restrukturyzacji usług laboratoryjnych w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 
Na ofertę usług świadczonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składają się:
 
Usługi badawcze w dziedzinie:
 
 • węgla, popiołu z węgla, koksu, paliw alternatywnych
 • żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych
 • kruszyw górniczych
 • odpadów
 • biopaliw stałych
 • monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla
 • wód i ścieków
 • pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy
 • próbek gazowych i pyłu kopalnianego
 • badania środowiska pracy
 • pomiarów emisji pyłowo-gazowych
 
Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, biopaliw, gazów
 
Działalność szkoleniowa
 
Badania biegłości w zakresie paliw stałych, gazów, odpadów, środowiska pracy oraz pobierania próbek 
 
Laboratorium jest firmą sukcesywnie rozwijającą się, otwartą na nowe wyzwania pozwalające utrzymywać stałe, wysokie standardy rozwoju.
 
Dbając o pozytywny wizerunek firmy postawili przed sobą zadanie kształtowania go przede wszystkim poprzez profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie w wykonaną pracę.
 
Każdy pracownik CLP-B Sp. z o.o. świadomy jest wizji i strategii firmy oraz swojego udziału w procesach zachodzących w Spółce, dzięki temu firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną na rynku.
 
W swojej działalności firma jest profesjonalistami, zarządzając przedsiębiorstwem kierują się zasadami etyki i rzetelności. Za nadrzędny cel stawiają sobie uzyskanie pełnego zadowolenia naszych Klientów z rzetelnie i wiarygodnie wykonywanych usług oraz zapewnienie ich kompleksowości.
 
CLP-B Sp. z o.o. uczestniczy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca w zakresie opracowywania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych), jako członek Komitetów Technicznych:
 
 • KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
 • KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
 • KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
 • KT nr 6 ds. Systemów Zarządzania
 • KT nr 322 ds. Materiałów Odniesienia