HWP Architekci Sp. z o.o.

 

 
 
 
ul. Kościuszki 82/14
50-441 Wrocław
tel: +48 (71) 750 41 00

 

 

 

Nasze biuro architektoniczne założyli w 1962 roku Erwin Heinle i Robert Wischer. Obecnie stanowi je ośmiu partnerów wpółpracujących z ponad dwustoma pracownikami w Stuttgarcie, Berlinie, Koloni, Dreźnie i Wrocławiu. 
 
Inwestorowi oferujemy pakiet usług, obejmujący wszytskie fazy projektowe, jak również wykonastwo generalne. Pod dachem naszej spółki Heinle Wischer Gesellschaft für Generalplanung zespół projektowy tworzą najlepsi specjaliści branżowi.
 
Wiele konkursów, pierwsze zlecenia i perspektywy, jakie sąsiadujący z nami kraj Polska oferuje architektom, skłoniły nas do tego, aby postawić krok we kierunku wschodnim i utworzyć we Wrocławiu kolejne siedzibę naszego biura. W tym właśnie celu 3 lipca 2008 założyliśy spółkę "Heinle, Wischer und Partner, Architekci Sp. z o.o." Thomas Heinle, który w czasach Solidarności pracował w Krakowie, jest partneren odpowiedzialnym za prowadzenie biura we Wrocławiu. Tym samym nasze biuro architektoniczne, które w 1962 roku założyli Erwin Heinle i Robert Wischer, obecnie prowadzone jest przez ośmiu partnerów i stanowi pięć filli w Stuttgarcie, Berlinie, Kolonii, Dreźnie i Wrocławiu, w których współpracuje z nami łącznie 200 pracowników.
 
Udział w rozwoju wspaniałego historycznego i kulturalnego miasta Wrocław, leżącego w sercu Europy i będącego miastem partnerskim Drezna napełnia nas wielką radością i nadzieją, podobnie umiejętności i chęci naszych młodych koleżanek i kolegów, którzy pracują w naszych biurach.
 
Przykładowe projekty:
 
  • Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON
  • Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM) Wrocław, Polska
  • Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki, Wrocław, Polska
  • Konkurs na opracowanie kompleksu "ZYCIODAJNE WODY AFRYKI" (AFRIKARIUM - OCEANARIUM) we Wrocławiu, Polska