LECO Polska Sp. z o.o.

 
 
LECO Polska Sp. z o.o.
ul. Czarna 4
43-100 Tychy
tel: +48 (32) 200 07 60
Leco
 
Firma LECO Corporation powstała w 1936 roku w Stanach Zjednoczonych, dając początek linii szybkich analizatorów składu chemicznego. Stały rozwój technologiczny oraz własne badania owocowały stopniowym poszerzaniem linii produktów.
 

LECO Polska Sp. z o.o. jest oddziałem firmy LECO Corporation i od roku 1994 posiada swoją siedzibę na Śląsku. Analizatory LECO są obecne na polskim rynku od początku lat 70-tych XX wieku. W chwili obecnej posiadamy ok. 850 zainstalowanych w Polsce urządzeń, a lista zadowolonych użytkowników wciąż rośnie.

 

Strategia działania na wszystkich światowych rynkach zakłada dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług do odbiorców z następujących sektorów:
- energetyka i paliwa stałe oraz ciekłe
- przemysł stalowy
- metalurgia metali nieżelaznych
- przemysł przetwórstwa metali
- odlewnia
- motoryzacja
- przemysł samolotowy
- produkcja i przetwórstwo żywności
- ochrona środowiska
- uczelnie i instytuty naukowe.

 

 

 

 


Oferujemy kompleksowe rozwiązania analityczne w zakresie:

Metalografii:

- w pełni automatyczne i półautomatyczne mikrotwardościomierze AMH43

- mikrotwardościomierze LM 100/300/800

- twardościomierze Vickers/Brinell/Rockwell

- praski serii PR

- przecinarki

- szlifierko - polerki

Spektometrii metali:

- Spektrometr GDS500A

- Spektrometr GDS850A

 

 

Analizy Związków Nieorganicznych:

- Analizator węgla i siarki serii CS

- Analizator wodoru całkowitego i dyfuzyjnego DH603

- Analizator węgla organicznego, nieorganicznego i powierzchniowego RC612

- Analizatory tlenu. azotu i wodoru serii ONH

 

 

Analizy Związków Organicznych:

- Kalorymetry serii AC

- Analizatory rtęci AMA254

- Analizatory azotu FP

- Analizatory siarki i węgla serii SC

- Analizator termograwimeryczny TGA701

- Analizatory elementarne CHNS(O)

 

Spektrometrii mas i chromatograficznych systemów sprzężonych:

- dwuwymiarowa chromatografia
gazowa GCxGC-FID/ECD

- spektrometr mas z chromatografią
 gazową GC-TOFMS

- spektrometr mas z dwuwymiarową  chromatografią gazową GCxGC-TOFMS

- wysokorozdzielczy spektrometr mas z chromatografią gazową GC-HRT