Publiczne uczelnie akademickie - nauki ścisłe i przyrodnicze

Uniwersytety:
 
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Politechniki:
 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Politechnika Warszawska
Politechnika Białostocka
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska (Gliwice)
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Politechnika Wrocławska
 
Uczelnie Rolnicze:
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
Akademie Wychowania Fizycznego:
 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu