PZ HTL S.A.

        

 PZ HTL S.A.

ul. Daniszewska 4

03-230 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 492 19 00

fax: +48 22 492 19 93

e-mail: htlcs@corning.com   

strona: www.htl.com.pl

PZ HTL S.A. jest czołowym producentem sprzętu laboratoryjnego z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji ręcznych systemów dozujących. Aby sprostać wymogom stawianym przez rynek krajowy i rynki zagraniczne, konsekwentnie stosujemy coraz nowocześniejsze technologie produkcji.

 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne usługi kalibracji firma PZ HTL S.A. wdrożyła w swoim laboratorium system zarządzania w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony Certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - AP169.

 

Laboratorium HTL realizuje wzorcowanie pipet  tłokowych metodą grawimetryczną pełną oraz alternatywną zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6.

 

Dowodem poświadczającym właściwości metrologiczne wzorcowanego przyrządu jest wydawany przez Laboratorium dokument zwany Świadectwem Wzorcowania, który potwierdza, że pomiary wykonywane za pomocą tego przyrządu można uznać za wiarygodne i rzetelne.

 

 
 
PZ HTL S.A. specjalizuje się w produkcji sprzętu laboratoryjnego:
 
  • Pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej pojemności,

  • Pipet automatycznych wielokanałowych,

  • Pipet automatycznych jednokanałowych o stałej pojemności,

  • Końcówek i akcesoriów do pipet automatycznych,

  • Pipetorów,

  • Dozowników strzykawkowych,

Głównym celem firmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości oraz zagwarantowanie dostępności autoryzowanego serwisu obsługującego naprawę i kalibrację pipet automatycznych. Wdrożony system jakości ISO 9001:2000 gwarantuje, że wszystkie główne procesy w firmie są dokładnie kontrolowane, a wyroby HTL są projektowane i produkowane zgodnie z normą ISO 8655. Ponadto wybrane serie wyrobów mogą być używane do diagnostyki In Vitro ponieważ spełniają wszystkie wymagania zawarte w medycznej dyrektywie unijnej IVD 98/79 EC i tym samym są oznakowane CE.