Mettler Toledo

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

 

 
SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 35 c
34-500 Zakopane
tel.: 18 20 24 450
fax.: 18 20 24 454                                         
 
 
Laboratorium SEWiK mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem. Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz w celu określenia oddziaływania oczyszczonych ścieków na środowisko naturalne. Prowadzone są również badania związane z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody dostarczanej mieszkańcom miasta.
 
Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy a analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel . Kompetencje personelu są stale podnoszone przez szkolenia i potwierdzane poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych usług. 
 
W styczniu 2012 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1308, potwierdzający spełnienie wymagań dla systemu zarządzania i kompetencji technicznych określonych w międzynarodowej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". 
 
Laboratorium SEWiK wykonuje badania z zakresu udzielonej akredytacji na zlecenia zewnętrzne.