SYL & ANT Instruments

SYL & ANT Instruments,
 Inż. Józef Nitka
 

Niewiesze k/Gliwic
ul. Pyskowicka 12
44-172 Poniszowice                                       
tel.: 032 2303201
fax: 032 2303301                                       
e-mail: info@sylant.it.pl
www: www.sylant.pl, www.sylant.it.pl

 

AUTOCHEM 29XX

Analizator chemisorpcji, TPR, TPD, TPO, TPX. Chemisorpcja pulsacyjna, pomiar pola powierzchni właściwej BET. Zakres ciśnień pracy: do 70 bar. Temperatury analiz od temperatur ujemnych  (-110OC) do 1100OC.  Możliwość podłączenia spektrometru masowego. Możliwość analizowania sorpcji par.

 

ASAP20XX – Analizator sorpcji fizycznej, pomiar powierzchni właściwej i porowatości materiałów, może analizować próbki w zakresie od głębokiej próżni do ciśnienia rzędu 10 barów. Aparat posiada opcję sorpcji par.

Opcja HD - zapewnia większą rozdzielczość i dokładność pomiaru sorpcji fizycznej – w tym analizy mikroporów oraz chemisorpcji.

 

 

Analizator EXPLORER  do pomiaru AOX, TOX, POX i EOX firmy TE Instruments przeznaczony dla nowoczesnego laboratorium.

Aparat cechuje się szybkim i precyzyjnym pomiarem ciał stałych i ciekłych próbek, oraz bardzo wysoką wydajnością.  Jest to najnowocześniejszy aparat tej klasy na rynku!!!

 

 


DVS Advantage – Wielogazowy,  grawimetryczny  analizator sorpcji par, z możliwością planowania i  wykonywania analiz z dużą dokładnością

 

  Przykłady zastosowania urządzenia DVS 

 •     Pochłanianie wilgoci przez żywność i materiały naturalne.   
 •     Stabilność i zbrylanie składników żywności.
 •     Dyfuzja wilgoci w systemach opakowań typu blister.
 •     Sorpcja wilgoci w hydrofobicznych materiałach farmaceutycznych.
 •     Energia powierzchni i obszary powierzchni substancji proszkowych przy użyciu organicznych sond gazowych.
 •     Absorpcja wilgoci z powietrza atmosferycznego w ciałach stałych
 •     Wywołane przez wilgoć procesy zeszklenia w materiałach amorficznych.
 •     Określanie składu w materiałach amorficznych.
 •     Farmaceutyczna stabilność, schnięcie i rozpad pod wpływem temperatury.
 •     Adsorpcja materiałów porowatych.

 

Reaktory ciśnieniowe i wysokociśnieniowe

 


 • Pojemność reaktorów: od 20mL do 4000mL
 • Zakres temperatur zależny od typu rektora, aż do 1100 OC i wyżej.
 • Zakres ciśnień pracy aż do 33000PSI
 • Standardowo reaktory wykonane są ze stali nierdzewnej, mogą być także wykonane ze stali stopowych, hastelloyu B, hastelloyu C, tytanu, inconelu, monelu, niklu i innych.
 • Reaktory posiadają 2 typy zamknięć: typu EZE – Seal oraz Bolted Closure z zamknięciem śrubowym
 • Materiały uszczelnień: uszczelka metalowa, Buna N, Etylenowo-propylenowa,PTFE,Viton, Silikon, Kalrez