asystent naukowy

Data ważności ogłoszenia: 
6.09.2020
Nazwa firmy: 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Adres email : 
lianger@umk.pl
Adres : 
Toruń

Jednostka: Wydział Chemii

Miasto: Toruń

Stanowisko: asystent naukowy

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki chemiczne,

Data ogłoszenia: 2020-07-17

Termin składania ofert: 2020-09-06

Slowa kluczowe: chemia organiczna, synteza, związki heterocykliczne, związki makrocykliczne

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Oferowane stanowisko asystenta naukowego do prowadzenia syntez organicznych w ramach projektu badawczego SONATA BIS: ,,Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Kandydat powinien być entuzjastycznie nastawiony do pracy w laboratorium i wykazywać się w niej dużą niezależnością. Praca będzie obejmowała syntezę różnego typu związków organicznych (przykładowo heterocyklicznych ligandów na bazie imidazoli, związków makrocykliczych), które będą używane w laboratorium do dalszych badań.

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych (specjalizacja chemia organiczna)
- dobra znajomość technik oczyszczania oraz charakterystyki związków (NMR - roztwór, HPLC, MS, IR, analiza elementarna, etc.)
 • umiejętność prowadzenia prac w atmosferze gazu obojętnego (linia Schlenka)
 • dobra znajomość języka angielskiego, oraz doświadczenie w przygotowywaniu artykułów naukowych
 • umiejętność pracy w grupie

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na okres 18-24 miesięcy

Zainteresowani powinni przesłać (1) list motywacyjny, (2) CV z listą opublikowanych prac, oraz (3) dane kontaktowe dwóch osób które mogłyby wystawić referencje do kierownika projektu dr hab. Liliany Dobrzańskiej - e-mail: lianger@umk.pl
Aplikacje będą zbierane do dnia 6 września 2020, a rozpoczęcie pracy planowane jest na 1 października 2020.
Konkurs 06-WCh-55.2.2020
Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7 pokój 2. lub mailowo na adres fiodor@umk.pl w terminie do dnia 6.09.2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.09.2020. Planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2020. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.