Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wagi analitycznej dla laboratorium spełniającej wymagania załączonej Specyfikacji Technicznej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
21-013 PUCHACZÓW
BOGDANKA
Tel. 81 462 51 00
Fax. 81 462 51 91
E-mail bogdanka@lw.com.pl
WWW www.lw.com.pl/

Województwo

lubelskie

Powiat

Łęczna

Treść zamówienia

dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wagi analitycznej dla laboratorium spełniającej wymagania załączonej Specyfikacji Technicznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wagi analitycznej dla laboratorium spełniającej wymagania załączonej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja

https://specyfikacjetsg.tai.pl/pl-38/pl38-1761-EZW--2021.zip

LINK do SIWZ

http://bogdanka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/101935

Osoba do kontaktu

KAROL SOROCZYŃSKI
81 462 51 77 ksoroczynski@lw.com.pl

Miejsce i termin składania ofert2021-04-08

Sposób składania ofert

elektronicznie Godzina: 12:00

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Informacje ogólne
Organizator: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
KAROL SOROCZYŃSKI
81 462 51 77
ksoroczynski@lw.com.pl
Zamawiający: LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
Numer ewidencyjny: 1761/EZW//2021
Numer postępowania: 1761/EZW/KSO/2021
Nazwa postępowania: dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wagi analitycznej dla laboratorium spełniającej wymagania załączonej Specyfikacji Technicznej
Opis postępowania: Przedmiotem postępowania jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wagi analitycznej dla laboratorium spełniającej wymagania załączonej Specyfikacji Technicznej
Oferta powinna składać się z:
- wypełnionego formularza ofertowego (w załączniku)
- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności WE/UE
- Warunki gwarancji
- Zasady świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i
pogwarancyjnym
- Katalog części zamiennych z cennikiem firmowym
- Szczegółowa specyfikacja kompletności dostawy
W/w dokumenty lub ich wzory należy dołączyć do oferty.


Oczekiwany okres gwarancji min. 24 m-ce
Oczekiwany termin dostawy 30.09.2021


Osobami merytorycznie odpowiedzialnymi ze strony zamawiającego są:
Ewa Zaręba [81] 462-55-79
Rafał Sowa [81] 462-55-90


Warunki płatności: przelew do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, którą wykonawca może wystawić po podpisaniu obustronnie protokołu kompletności dostawykryterium oceny ofert: cena 100%


Grupa asortymentowa: Sprzęt Laboratoryjny
Postępowanie testowe: Nie
Typ postępowania: Otwarte
Rodzaj postępowania: Zakupy
Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników: Tak

Etapy i terminy
Termin publikacji postępowania: 2021-04-02 08:00:00
Termin przesyłania załączników: 2021-04-08 12:00:00
Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 12:00:00
Termin zakończenia zadawania pytań: 2021-04-08 12:00:00

Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą:
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów: Nie
Wymagane wadium: Nie
Rodzaj wadium: 0
Domyślna waluta: PLN
Wielowalutowość: Tak
Dostępne waluty: PLN 1 PLN = 1 PLN USD 1 USD = 3.9428 PLN EUR 1 EUR = 4.6239 PLN

Numer informacji: 1761-EZW--2021