Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_SP_1M19_2018_EL_9146_2018 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych
application/pdf iconzaproszenie do składania ofert cenowych

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

załączniki

Osoba do kontaktu

Sławomir Pierzchalski
Tel. (22) 57-20-332
Fax: (22) 57- 20- 298
e-mail: slawomir.pierzchalski@wum.edu.pl
Dział Logistyki

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż do 4 tygodni licząc od dnia wysłania
zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 12:00

2018-09-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-09-10