Dostawa aparatury pomiarowo badawczej

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 Łódź
Stefana Żeromskiego 116
Tel. (42) 631-95-92
WWW zp.p.lodz.pl/

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa aparatury pomiarowo badawczej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa aparatury pomiarowo badawczej dla jednostek organizacyjnych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w podziale na 5 zadań - dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Specyfikacja

https://zp.p.lodz.pl/

LINK do SIWZ

http://zp.p.lodz.pl/

Załączniki do spec.

SKM_C3110200724125300.pdf

Wymagania

w załaczniku

Miejsce i termin składania ofert

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 Łódź
Stefana Żeromskiego 116, godz. 10:00

2020-08-03

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty częściowe: TAK

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

cena brutto 100

Data dodania

2020-07-28