Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-091 Warszawa
Żwirki i Wigury 61
Tel. (22) 57 20 261
WWW www.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_JB_1M15_2020_EL_9394 _2020 Dostawa drobnego asortymentu laboratoryjnego w ramach projektu pn. "Infrasturktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC".

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

Zaproszenie do złożenie ofert 9394.pdf

Wymagania

zgodnie z załącznikiem

Osoba do kontaktu

Joanna Brzoskwinia Tel: (22) 57 20261 e-mail: joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl
Dział Logistyki ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Dział Logistyki
02-106 Warszawa
Pawińskiego 3 , do godz. 10:00

2020-10-19

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Data dodania

2020-10-12