Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Warszawski Uniwersytet Medyczny
04-470 Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 61
WWW logistyka.wum.edu.pl

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski

Treść zamówienia

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

ATZ_JB_ 1M17_2018_EL_9566_2018 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu " Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki". Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Specyfikacja

logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

LINK do SIWZ

http://logistyka.wum.edu.pl/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

formularz_ofertowy_9566.doc

Osoba do kontaktu

Joanna Brzoskwinia
Tel: (22) 57 20 261
e-mail: joanna.brzoskwinia@wum.edu.pl
Dział Logistyki

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie licząc od dnia
wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Warszawski Uniwersytet Medyczny
04-470 Warszawa
ul. Pawińskiego 3 do godz. 10.00

2018-09-17

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

30 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-09-07