Dostawa i instalacja szafowej zamrażarki niskotemperaturowej

Branża

Budownictwo, handel materiałami budowlanymi i instalacyjnymi
      urządzenia, armatura i osprzęt do chłodnictwa
Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68
WWW www.uni.lodz.pl

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa i instalacja szafowej zamrażarki niskotemperaturowej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja szafowej zamrażarki niskotemperaturowej

Specyfikacja

platformazakupowa.pl/transakcja/377098

Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus

LINK do SIWZ

http://platformazakupowa.pl/transakcja/377098

Osoba do kontaktu

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w sprawach merytorycznych jest p. Katarzyna Kardas.
W przypadku pytań technicznych związanych z działaniem Platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy pod numerem 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 56 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Łódzki
90-136 Łódź
ul. Narutowicza 68 10:00

2020-09-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena oferty brutto 80 %
Funkcjonalność urządzenia 20 %

Uwagi

Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus

Data dodania

2020-09-14