Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska badawczego do wyznaczania składu surowcowego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”
90-505 Łódź
M. Skłodowskiej-Curie 3
Tel. +48 426373763
Fax. +48 426369226
E-mail jraf@moratex.eu
WWW moratex.eu/

Województwo

łódzkie

Powiat

łódzki wschodni + Łódź

Treść zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska badawczego do wyznaczania składu surowcowego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska badawczego do wyznaczania składu surowcowego

Specyfikacja

moratex.eu/przetargi/

LINK do SIWZ

http://moratex.eu/przetargi/

CPV

38300000-8: Przyrządy do pomiaru

Miejsce i termin składania ofert


08;30

2019-07-12

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


09;00

2019-07-12

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Link do ogłoszenia: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267857-2019:TEXT:PL:HTML&tabId=0

Data dodania

2019-06-10