Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego kalorymetru izoperibolicznego

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
26-900 Kozienice
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
Tel. 48 614 18 72
Fax. 48 614 35 16
E-mail paulina.tecza@enea.pl
WWW www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/zamowienia/zamowienia-niepubliczne

Województwo

mazowieckie

Powiat

kozienicki

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego kalorymetru izoperibolicznego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie automatycznego kalorymetru izoperibolicznego w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o.

Specyfikacja

www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/zamowien...

zał.

LINK do SIWZ

http://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/zamowienia/zamowienia-niepubliczne/kzp-gk.2110.4.2019

Załączniki do spec.

zał.zip

Wymagania

Określone w zał.

Wadium

2 000,00 zł

Osoba do kontaktu

Paulina Tęcza, paulina.tecza@enea.pl, 48 614 18 72

Wymagany termin realizacji zamówienia

2019-12-31

Miejsce i termin składania ofert

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
26-900 Kozienice
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, godz. 10:00

2019-07-22

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 
26-900 Kozienice
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, godz. 12:30

2019-07-22

Termin związania ofertą

60 dni od daty otwarcia ofert.

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

najniższa cena

Data dodania

2019-06-21