Dostawa, instalacja i uruchomienie lepkościomierza automatycznego SVM 3001 Anton Paar

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie lepkościomierza automatycznego SVM 3001 Anton Paar.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa:
1. Lepkościomierza automatycznego SVM 3001 Anton Paar 1 szt.
2. Usługi związane z dostawą (instalacja,uruchomienie, szkolenie, serwis itp.) 1 usługa

LINK do SIWZ

http://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1024077,f5cc74a5fc37f2e4b3e45ca1975d7281.html

Miejsce i termin składania ofert


2020-06-16

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Waluta: PLN

Data dodania

2020-06-09