Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrofotometru DR3900 Hach

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Enea Ciepło sp. z o.o..
15-062 Białystok
ul. Warszawska 27
WWW www.enea.pl/pl/enea-cieplo

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki + Białystok

Treść zamówienia

Dostawa, instalacja i uruchomienie spektrofotometru DR3900 Hach

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

1. Dostawa spektrofotometru DR3900 Hach 1 szt.
2. Instalacja, uruchomienie, serwis spektrofotometru DR3900 Hach 1 usługa

LINK do SIWZ

http://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1053730,6e914e71ef69a541977cb3bc00668e0a.html

Miejsce i termin składania ofert

Enea Ciepło sp. z o.o..
15-062 Białystok
ul. Warszawska 27 11:00

2020-09-04

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Uwagi

Waluta: PLN

Data dodania

2020-08-31