dostawa materiałów laboratoryjnych

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
      szkło laboratoryjne

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1 
Tel. (32) 259 25 47
E-mail skolinska@gig.eu 
WWW www.gig.eu/pl/przetargi/zapytania-ofertowe

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

dostawa materiałów laboratoryjnych 

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1 – Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego analizatora chloru 
Multi EA 4000 firmy Analytik Jena
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
Ilość
1
Hak ceramiczny do autosamplera
Szt. 
1
2
Elektroda kombinowana 
Szt. 
1

Pojemnik do kwasu siarkowego z rozdziałem od 30-50 ml
Szt. 
1
4
Pojemnik do kwasu siarkowego bez rozdziału od 30 – 50 ml
Szt. 
1
5
Zatyczka do pojemnika z kwasem siarkowym
Szt. 
2
6
Węgiel aktywny 
Szt. 
5
7
U - rurka bez wypełnienia
Szt. 
1
8
Naczynie przelewowe 
Szt. 
1
9
Rura kwarcowa do spalań do pieca z systemem HT 1500
Szt. 
3
10
Cela kulometryczna “sensitive”
Szt. 
1
11
Cela kulometryczna “high concentration”
Szt. 
1
12
Wężyk kwasoodporny 
Szt. 
1


CZĘŚĆ 2 – Pojemniki na próbki węgla 
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
Ilość
1
Słoiki z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 250 ml
Szt.
1000
2
Słoiki z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 100 ml
Szt.
1000
3
Słoiki z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP, poj. 50 ml
Szt.
500
4
Pojemniki plastikowe na materiały sypkie z pokrywką (pojemność 1,35 l, długość 20 cm, szerokość 13,5 cm, wysokość 4 cm) 
Szt.
1000


CZĘŚĆ 3 - Płytki do mikroskopu Leitza 
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
Ilość
1
Płytki do mikroskopu 14,3 x 9,2 x 1,4 – typu Al – 99 (spiekany tlenek glinu)
Szt.
800

CZĘŚĆ 4 – Łopatki do pobierania próbek 
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
Ilość
1
Łopatki do ręcznego pobierania próbek węgla o uziarnieniu 
31,5 – 0 mm, szerokość części roboczej 100 mm
Szt.
4
2
Łopatki do ręcznego pobierania próbek węgla o uziarnieniu 
50 – 0 mm, szerokość części roboczej 150 mm
Szt.
4
3
Łopatki przekrojowe do pobierania próbek węgla o uziarnieniu 
50 – 0 mm z całego przekroju taśmy, szerokość części roboczej 150 mm
Szt.
4

CZĘŚĆ 5 – Półmaski pyłowe 
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
Ilość
1
- Klasyfikacja poziomu ochrony:
P1
- Rodzaj wyziewu:
Z zaworem
- Styl:
Składane
- Ochrona przed: 
Pyły/mgły
- Maksymalny zakres użytkowania:
Do 4 x NDS dla pyłu
- Użytkowanie: 
Nie nadaje się do wielokrotnego użytku
- Zagrożenia:
Drobny pył
Para wodna i mgła olejowa
- Opis: 
Filtr o niskim oporze przepływu
- Zastosowania : 
Przemysł
Utrzymanie czystości
Rozbiórka
Pył cementowy
Szt. 
1000

Oryginalna treść ogłoszenia


Nr
sprawy: FZ-1/5026/SK/18/SW
Katowice, 11.07.2018 r. 

Dotyczy
: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości
zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego 

Szanowni
Państwo,

Zwracamy
się z prośbą o wstępną
ofertę
 na
dostawę materiałów
laboratoryjnych.

Zamawiający
dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Należy
podać:


- cenę netto w PLN / brutto w
PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i
ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego), 


- stawkę i wysokość
podatku VAT dla poszczególnych materiałów,
 


nr
i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,


- okres
gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy), 

 


 • termin
  dostawy i warunki wykonania zamówienia, 

 • warunki płatności 

  


Wstępną ofertę można
złożyć na załączniku nr 1.  


Opis przedmiotu
zamówienia: 


CZĘŚĆ
1 – Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego
analizatora chloru 
Multi EA 4000 firmy Analytik Jena


 

 

Lp.

 

Opis
przedmiotu zamówienia

 

Jednostka

 

Ilość

 

1

 

Hak
ceramiczny do autosamplera

 

Szt.
 

 

1

 

2

 

Elektroda
kombinowana 

 

Szt.
 

 

1

 

3
 

 

Pojemnik
do kwasu siarkowego z rozdziałem od 30-50 ml

 

Szt.
 

 

1

 

4

 

Pojemnik
do kwasu siarkowego bez rozdziału od 30 – 50 ml

 

Szt.
 

 

1

 

5

 

Zatyczka
do pojemnika z kwasem siarkowym

 

Szt.
 

 

2

 

6

 

Węgiel
aktywny 

 

Szt.
 

 

5

 

7

 

U
- rurka bez wypełnienia

 

Szt.
 

 

1

 

8

 

Naczynie
przelewowe 

 

Szt.
 

 

1

 

9

 

Rura
kwarcowa do spalań do pieca z systemem HT 1500

 

Szt.
 

 

3

 

10

 

Cela
kulometryczna “sensitive”

 

Szt.
 

 

1

 

11

 

Cela
kulometryczna “high concentration”

 

Szt.
 

 

1

 

12

 

Wężyk
kwasoodporny 

 

Szt.
 

 

1CZĘŚĆ
2 – Pojemniki na próbki węgla  

 

Lp.

 

Opis
przedmiotu zamówienia

 

Jednostka

 

Ilość

 

1

 

Słoiki
z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP,
poj. 250 ml

 

Szt.

 

1000

 

2

 

Słoiki
z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP,
poj. 100 ml

 

Szt.

 

1000

 

3

 

Słoiki
z szeroką szyjką, wykonane 
z HDPE, zakrętka i uszczelka PP,
poj. 50 ml

 

Szt.

 

500

 

4

 

Pojemniki
plastikowe na materiały sypkie z pokrywką (pojemność 1,35 l,
długość 20 cm, szerokość 13,5 cm, wysokość 4 cm) 

 

Szt.

 

1000CZĘŚĆ
3 - Płytki
do mikroskopu Leitza 

 

 

Lp.

 

Opis
przedmiotu zamówienia

 

Jednostka

 

Ilość

 

1

 

Płytki
do mikroskopu 14,3 x 9,2 x 1,4 – typu Al – 99 (spiekany tlenek
glinu)

 

Szt.

 

800CZĘŚĆ
4 – Łopatki do pobierania próbek 

 

 

Lp.

 

Opis
przedmiotu zamówienia

 

Jednostka

 

Ilość

 

1

 

Łopatki
do ręcznego pobierania próbek węgla o uziarnieniu 
31,5 –
0 mm, szerokość części roboczej 100 mm

 

Szt.

 

4

 

2

 

Łopatki
do ręcznego pobierania próbek węgla o uziarnieniu 
50 – 0
mm, szerokość części roboczej 150 mm

 

Szt.

 

4

 

3

 

Łopatki
przekrojowe do pobierania próbek węgla o uziarnieniu 
50 –
0 mm z całego przekroju taśmy, szerokość części roboczej 150
mm

 

Szt.

 

4CZĘŚĆ
5 – Półmaski pyłowe 

 

 

Lp.

 

Opis
przedmiotu zamówienia

 

Jednostka

 

Ilość

 

1
-
Klasyfikacja poziomu ochrony:

  • P1
-
Rodzaj wyziewu:

  • Z
  zaworem
-
Styl:

  • Składane
-
Ochrona przed: 

  • Pyły/mgły
-
Maksymalny zakres użytkowania:

  • Do
  4 x NDS dla pyłu
-
Użytkowanie: 

  • Nie
  nadaje się do wielokrotnego użytku
-
Zagrożenia:

  • Drobny
  pył

 

  • Para
  wodna i mgła olejowa
-
Opis: 

  • Filtr
  o niskim oporze przepływu
-
Zastosowania : Przemysł

  • Utrzymanie
  czystości

 

  • Rozbiórka

 

 


 • Pył
  cementowy

 

 

Szt.
 

 

1000
      


Miejsce
i termin składania ofert

Wstępną
ofertę należy złożyć do dnia 18/07/2018r.

drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:


Główny
Instytut Górnictwa


Plac
Gwarków 1


40-166
Katowice


adres
e-mail: 
skolinska@gig.eu


 

Kontakt
handlowy:

mgr Monika
Wallenburg - tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia
Kolińska - tel. (32) 259 25 55,
e-mail: skolinska@gig.eu


  


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT  


Z poważaniem 


Kierownik Działu Handlowego    


mgr Monika Wallenburg 


 

Nr
sprawy: FZ-1/5026/SK/18/SW  Załącznik
nr 1
  


Wstępna
oferta
 na
dostawę: ………………………………


/należy
podać nr i/lub nazwę części/

 

Nazwa/Imię
i Nazwisko Wykonawcy:


................................................................................

Adres:
……………………………………………

Nr
tel.:
……………………………………………

Adres
e-mail:
…………………………………..

Osoba
do kontaktu: 
………………………….....


 

 

 

Lp.

 


Nazwa
przedmiotu zamówienia, producent, 
opis techniczny 

 

 

Jednostka

miary

 

Ilość
 

 

Cena
jedn. netto w PLN

 

Wartość
ogółem netto 

w
PLN

 


 

Stawka
(%)

podatku
VAT

 

Kwota
 

podatku
VAT w PLN

 

Wartość
ogółem brutto 

w
PLN

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9
 
 

 


 

 


 

 


 

 


 
 
 
 

 


 

RAZEM
:

 

 

 
   
 


- Okres
gwarancji/przydatności (jeśli dotyczy):
………………………………………………..


-
Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: …………………………………………


-
Warunki
płatności:
…………………………………..……..OŚWIADCZENIE
RODO DLA WYKONAWCY 


1.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 


-
administratorem danych osobowych
WYKONAWCY
jest: Główny
Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1,
40 - 166 Katowice,


-
inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym
Instytucie Górnictwa 

jest Pan: mgr
Wojciech Lenart, e-mail: 
wlenart@gig.eu,
tel.
(032) 259 22 61, 


-
dane osobowe WYKONAWCY
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym, 


-
odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego, 


-
dane osobowe
WYKONAWCY
będą przechowywane przez okres 4 lat, 


-
w odniesieniu do danych osobowych
WYKONAWCY
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;


-
WYKONAWCA

posiada :

 


 • na
  podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
  dotyczących
  WYKONAWCY
  ;

 • na
  podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
  WYKONAWCY ;

 • na
  podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  z zastrzeżeniem
  przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

 • prawo
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy
  WYKONAWCA
  uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
  narusza przepisy RODO;

 


-
WYKONAWCY

nie przysługuje:

 


 • w
  związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
  danych osobowych;

 • prawo
  do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na
  podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
  osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
  WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

      


 


 


............................................................. .............................................................


Miejscowość,
data Podpis 


 

Specyfikacja

www.gig.eu/pl/przetargi/zapytania-ofertowe

Załączniki do spec.

wstepne_zapytanie_ofertowe_materialy_lab._5026.doc

Osoba do kontaktu

Kontakt handlowy:
mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu 
mgr Sylwia Kolińska - tel. (32) 259 25 55, e-mail: skolinska@gig.eu 

Miejsce i termin składania ofert

Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1 

2018-07-18

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Data dodania

2018-07-11