Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu do analizy zawartości neopentanu

Branża


      sprzęt wyposażenie, aparatura

Forma przetargu

nieograniczony

Dane organizatora

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Odolanowie,
63-430 Odolanów
ul. Krotoszyńska 148
E-mail monika.rataj@pgnig.pl
WWW https://przetargi.pgnig.pl

Województwo

wielkopolskie

Powiat

ostrowski

Treść zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu do analizy zawartości neopentanu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie chromatografu do analizy zawartości neopentanu

Specyfikacja

https://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertAct...

LINK do SIWZ

http://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=36305

Osoba do kontaktu

Monika Rataj
monika.rataj@pgnig.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

30.09.2020

Miejsce i termin składania ofert


63-430 Odolanów
ul. Krotoszyńska 148

2020-04-20

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji


63-430 Odolanów
ul. Krotoszyńska 148

2020-04-20

Termin związania ofertą

60 dni

Składanie ofert wariantowych/częściowych

oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena, Waga(%): 100

Uwagi


Dodatkowe uwagi dotyczące zmian lub unieważnienia ogłoszenia
Formularz ofertowy wraz z załącznikami zostanie udostępniony po bezpośrednim kontakcie na email: monika.rataj@pgnig.pl

Data dodania

2020-04-06