Dostawa odczynnika chemicznego

Kategoria

Przetargi

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk
G. Narutowicza 11/12
E-mail zam.publiczne@mif.pg.gda.pl
WWW dzp.pg.edu.pl/

Województwo

pomorskie

Powiat

gdański + Gdańsk

Treść zamówienia

Dostawa odczynnika chemicznego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynnika chemicznego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matamatyki Stosowanej Politechniki Gdanskiej

Specyfikacja

https://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6019

LINK do SIWZ

http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=6019

Załączniki do spec.

1505121156.pdf

Wymagania

Wymagania w załączniku.

Osoba do kontaktu

zam.publiczne@mif.pg.gda.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

14 dni kalendarzowych

Miejsce i termin składania ofert


9:00

2017-09-14

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Uwagi

Ofertę należy przesłać na adres: zam.publiczne@mif.pg.gda.pl

Data dodania

2017-09-11