Dostawa odczynnika chemicznego

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
Tel. 32/359-12-82
E-mail jowita.zielosko@us.edu.pl
WWW dzp.us.edu.pl/dostawa-odczynnika-chemicznego-0

Województwo

śląskie

Powiat

Katowice

Treść zamówienia

Dostawa odczynnika chemicznego


Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Dostawa odczynnika chemicznego

Specyfikacja

dzp.us.edu.pl/dostawa-odczynnika-chemicznego-0

LINK do SIWZ

http://dzp.us.edu.pl/dostawa-odczynnika-chemicznego-0

Załączniki do spec.

ogloszenie_131925.pdf

Osoba do kontaktu

Jowita Zielosko
Dział Logistyki, Sekcja Dostaw
Tel. 32/359-12-82
e-mail: jowita.zielosko@us.edu.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia

do 4 tygodni od daty otrzymania Zamówienia przez Wykonawcę

Miejsce i termin składania ofert

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12, 15:00

2020-09-22

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Cena 100%

Uwagi

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2020 roku, do godziny 15:00.

Data dodania

2020-09-14