dostawa: odczynniki

Branża

Laboratoria:
      chemiczne odczynniki

Forma przetargu

zapytanie o cenę

Dane organizatora

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A
E-mail anna.zalecka@celonpharma.com
WWW bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12385

Województwo

mazowieckie

Powiat

warszawski zachodni

Treść zamówienia

dostawa: odczynniki

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia

Ogłoszenie nr 2020-177-12385
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 100/2020/M/KICHAI/Z2

Część 1
Odczynniki
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Dostawa
Dostawy inne
Opis

1 Rifampicin, CAS 13292-46-1
(Produkt z numerem katalogowym PHR1806-500MG lub równoważny) 500 mg - 1x

Kody CPV

24000000-4 Produkty chemiczne

Specyfikacja

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12385

LINK do SIWZ

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12385

Załączniki do spec.

zał.

Osoba do kontaktu

Anna Załęcka

tel.: -

e-mail: anna.zalecka@celonpharma.com

Miejsce i termin składania ofert

Celon Pharma S.A.
05-092 Kiełpin
Ogrodowa 2A

2020-10-27

Sposób składania ofert

 

Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji

 

Termin związania ofertą

 

Składanie ofert wariantowych/częściowych

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

60% cena
40% czas dostawy
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Data dodania

2020-10-19